Η καθυστερημένη αντίδραση της Ecovis για τη Folli Follie δημιουργεί ανησυχίες στην επενδυτική κοινότητα

Η καθυστερημένη αντίδραση της Ecovis για τη Folli Follie δημιουργεί ανησυχίες στην επενδυτική κοινότητα
Ξεσκονίζουν τους ισολογισμούς τα στελέχη της αγοράς – Ποιες εισηγμένες έχει ελέγξει η συγκεκριμένη εταιρεία ορκωτών
Πολλαπλά ερωτήματα και ανησυχίες έχει δημιουργήσει στην επενδυτική κοινότητα η ανάκληση της έκθεσης ελέγχου επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie από την εταιρεία ορκωτών Ecovis.
Στελέχη της αγοράς σημείωναν πως η καθυστερημένη αντίδραση της Ecovis δημιουργεί ερωτηματικά όπως και η αναφορά στην ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «η ECOVIS εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα της από 14 Απριλίου 2018 έκθεσης ελέγχου της Th. NG Chi Wa & Co επί των οικονομικών καταστάσεων της FFG Sourcing για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, και, σύμφωνα με την ECOVIS, αυτό το γεγονός δύναται να έχει αρνητική επίπτωση στην ορθότητα και αξιοπιστία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017».
Επιπλέον τα στελέχη της αγοράς τονίζουν πως στον δημοσιευμένο ισολογισμό του 2017, ο ορκωτός Γ.Βαρθαλίτης έχει υπογράψει με ημερομηνία 26 Απριλίου 2018 και από όσα αναφέρει δεν δημιουργείται η υποψία ότι κάτι δεν είχε καταχωρηθεί σωστά.
Η εξέλιξη αυτή ανησυχεί επενδυτές και χρηματιστηριακά στελέχη με αποτέλεσμα να  αναζητούν και άλλες εισηγμένες που ίσως τα νούμερα να έχουν θέμα.
Λόγω της Folli Follie έχουν γίνει περισσότερο επιφυλακτικοί και αυτό φαίνεται από την πορεία του ΧΑ.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχουν μπει εισηγμένες που έχουν εταιρεία ορκωτών την ίδια με τη Folli Follie, ήτοι την Ecovis.
Αυτές οι εταιρείες είναι Medicon, Περσεύς, Καραμολέγκος και Δούρος.  
Η Medicon, της οποίας τον ισολογισμό υπογράφει ο κ.Βαρθαλίτης, διαπραγματεύεται στην επιτήρηση, όπως και η Δούρος, που επίσης έχει ίδιο ορκωτό.
Σημειώνεται πως η Medicon αντιμετώπισε λόγω του PSI σημαντικά θέματα και καταβάλει προσπάθειες να κλείσει τα ανοικτά θέματα που έχει με τις τράπεζες.
Η Δούρος με μικρό τζίρο, επανεκτίμησε την αξία των ακινήτων της με αποτέλεσμα να βελτιώσει την καθαρή της θέση.
Η Περσεύς είναι επίσης μία εισηγμένη της μικρής κεφαλαιοποίησης με καλό ισολογισμό τα τελευταία χρόνια, ο οποίος βελτιώθηκε περαιτέρω μετά την πληρωμή απαιτήσεων που υπήρχαν από τη Σελόντα.
Τέλος η Καραμολέγκος εμφάνισε ζημιές το 2017 και έχει υψηλές συνολικές υποχρεώσεις συγκριτικά με την καθαρή θέση.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 15 εκατ. ευρώ.
Στελέχη της αγοράς αναφέρουν πως δεν θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες έχουν κάποιο θέμα ή πως ο ορκωτός δεν τις έχει ελέγξει σωστά, τονίζουν όμως πως πλέον για συγκεκριμένες γραμμές των ισολογισμών γενικά των εισηγμένων έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com  
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS