Προβληματισμός στον SSM για τις ελληνικές τράπεζες – Πιθανόν να μείνουν κολλημένες στις τιμές των ΑΜΚ του 2015 άλλους 18 μήνες

Προβληματισμός στον SSM για τις ελληνικές τράπεζες – Πιθανόν να μείνουν κολλημένες στις τιμές των ΑΜΚ του 2015 άλλους 18 μήνες
Πιθανόν να μείνουν κολλημένες στις τιμές των ΑΜΚ του 2015 άλλους 18 μήνες ή σωρευτικά από το 2015 περίπου 54-55 μήνες
Το thematic review on profitability δηλαδή η θεματική επισκόπηση αποδοτικότητας ο νέος έλεγχος που διενεργεί στις ελληνικές τράπεζες ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών δεν ενθουσιάζει.
Η μείωση των προ προβλέψεων εσόδων δεν αρέσει σε κανένα, στις τράπεζες στις εποπτικές αρχές και στους αναλυτές.
Πουλώντας προβληματικά δάνεια μπορεί να βελτιώνεται ο δείκτης NPEs ratio δηλαδή ο δείκτης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων αλλά ταυτόχρονα οι τράπεζες – ακόμη και από τα προβληματικά τους δάνεια εγγράφουν λογιστικούς τόκους – οπότε μειώνονται και τα έσοδα.
Στον SSM επικρατεί προβληματισμός για τις ελληνικές τράπεζες γιατί ενώ μετά το stress tests είχαν προβλέψει ότι θα ξεκινήσει μια σταδιακή αλλά σταθερή πορεία ανόδου…τελικά σημειώνεται κόπωση και η ορατότητα μειώνεται.
Οι τράπεζες πέρασαν τα stress tests όμως έκτοτε, ούτε οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν, ούτε οι επενδυτές πείστηκαν, ούτε άλλαξε κάτι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα όπως πολύ έγκαιρα είχε προβλέψει το bankingnews.
H βασική αιτία για την εικόνα των τραπεζών είναι η βαθειά ανησυχία των ξένων επενδυτών ότι οι τράπεζες στο β΄ 6μηνο του 2019 θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
Είτε γιατί πρέπει να διαθέτουν κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τον πυρήνα των προβληματικών τους δανείων, είτε γιατί μετά τις νέες στοχοθεσίες των NPEs θα χρειαστούν κεφάλαια για να μπορούν να πουλάνε με ζημίες, είτε για να στηρίξουν την αναπτυξιακή προοπτική, οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν περί τα 8 δισεκ. νέα κεφάλαια.

Πιθανόν να μείνουν κολλημένες στις τιμές των ΑΜΚ του 2015 άλλους 18 μήνες ή σωρευτικά από το 2015 περίπου 54-55 μήνες

Η βαθύτατη και υπαρκτή ανησυχία των επενδυτών είναι ότι λόγω αυτής της προοπτικής οι ελληνικές τράπεζες να χρειαστούν κεφάλαια παραμείνουν καθηλωμένες πέριξ των τιμών των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015 άλλους 18 μήνες.
Δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2015 έως το τέλος του 2019 δηλαδή 4 χρόνια στάσιμες, κολλημένες οι μετοχές των τραπεζών.
Ο παράγοντας αυτός φαίνεται ότι ήδη αρχίζει και υιοθετείται από τους διεθνείς αναλυτές…που δεν βλέπουν προοπτικές στις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών.
Μια ακόμη πιο βαθειά ανησυχία είναι πως ακόμη και μετά από 15 μήνες μπορούν να υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου όχι μόνο λόγω του τραγικά ρηχού ελληνικού χρηματιστηρίου αλλά κυρίως ποια ιστορία…θα πουλήσουν οι τράπεζες στους επενδυτές.
Της επερχόμενης ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της εξυγίανσης;
Ότι θα ακολουθήσει περίοδος ανάκαμψης όπου οι τράπεζες θα διανείμουν και μερίσματα;
Ότι θα ξεκινήσει πάλι ο κύκλος της χρηματοδότησης της οικονομίας;
Το μήνυμα η ιστορία που θα πουλήσουν οι τράπεζες στους μετόχους τους είναι η λιγότερο πειστική σε σχέση με ότι έχει συμβεί τα τελευταία 16 χρόνια.
Ένας από τους βασικούς λόγους που σήμερα δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου είναι ότι θα αποτύχουν.
Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να επενδύσει νέα κεφάλαια στις τράπεζες όταν δεν υπάρχει προοπτική.
Ακόμη είναι πολύ θολό το μήνυμα των τραπεζών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS