Τράπεζες: Για να μειωθούν τα NPEs από 91 δισ στα 20 δισ. θα χρειαστούν αυξήσεις κεφαλαίου 8-10 δισ. σε τιμές χαμηλότερες του 2015

Τράπεζες: Για να μειωθούν τα NPEs από 91 δισ στα 20 δισ. θα χρειαστούν αυξήσεις κεφαλαίου 8-10 δισ. σε τιμές χαμηλότερες του 2015
Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου του 2019 στις ελληνικές τράπεζες θα υλοποιηθούν σε τιμές χαμηλότερες του 2015, οπότε dilution θα υποστούν οι μέτοχοι αλλά όχι τόσο μεγάλης κλίμακας όπως και στο παρελθόν.
Ο νέος – στόχος πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες είναι να μειωθούν τα προβληματικά δάνεια σε βάθος 4ετίας τέλη του 2022 (συμπεριλαμβανομένου και του 2019) από τα 91 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου στα 20 δισεκ. ή 10% στο σύνολο των δανείων.
Με συνολικά δάνεια 195 δισεκ. και χωρίς ακόμη νέα παραγωγή δανείων οι τράπεζες θα χρειαστούν 8 με 10 δισεκ. νέα κεφάλαια για να μπορέσουν να πουλήσουν ακόμη και στο 30% με 35% της ονομαστικής αξίας των προβληματικών δανείων.
Μέχρι τώρα οι τράπεζες δεν έχουν πουλήσει ή δομικά ρυθμίσει τα προβληματικά επιχειρηματικά δάνεια ο πυρήνας των οποίων ανέρχεται σε 55 δισεκ. ευρώ.
Για να μπορέσουν οι τράπεζες να πουλήσουν στο 30% με 35% της ονομαστικής αξίας οι τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον 8-10 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου του 2019 στις ελληνικές τράπεζες θα υλοποιηθούν σε τιμές χαμηλότερες του 2015, οπότε dilution θα υποστούν οι μέτοχοι αλλά όχι τόσο μεγάλης κλίμακας όπως και στο παρελθόν.
Οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών θα υλοποιηθούν σε τιμές χαμηλότερες από τα 0,30 ευρώ για την Εθνική - έπεται reverse split - χαμηλότερα από τα 2 ευρώ της Alpha, το 1 ευρώ της Eurobank και τα 6 ευρώ της Πειραιώς (0,30 ευρώ προ reverse split)

Οι τράπεζες τέλη Σεπτεμβρίου 2018 θα καταθέσουν στον SSM στον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών τους νέους στόχους για την μείωση των προβληματικών ανοιγμάτων NPEs που διαμορφώνονται στα 91 δισεκ.
Όπως έχει αναλυθεί διεξοδικά στόχος είναι το 2022 τα NPEs να έχουν μειωθεί στα 20 δισεκ. ή 10% του συνόλου.
Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση των στόχων μείωσης των NPEs θα αφορά την περίοδο 2019 με 2020 και 2021 δηλαδή μια 3ετία.
Εν συνεχεία τέλη Νοεμβρίου 2018 θα ξεκινήσει το SREP δηλαδή η αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών με ορίζοντα τέλη Ιανουαρίου 2019 να έχουν ολοκληρωθεί.
Το 2019 θα είναι έτος αυξήσεων κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες, όμως το βασικό αντικίνητρο δεν είναι μόνο η έλλειψη κεφαλαίων, οι βαλτωμένες χρηματιστηριακές τιμές των τραπεζών και η απονεύρωση της χρηματιστηριακής αγοράς που έχει περιθωριοποιηθεί.
Τι θα πουν στους μετόχους τους οι διοικήσεις των τραπεζών για να συγκεντρώσουν νέα κεφάλαια;
Το μόνο που θα έχουν να πουν είναι η αλήθεια, ότι χρειάζονται νέα κεφάλαια για να ολοκληρώσουν την εξυγίανση τους.
Δεν υπάρχει ισχυρό επιχειρηματικό story να προβάλλουν οι τράπεζες, μόνο την αλήθεια πρέπει να πουν, δηλαδή πόσα κεφάλαια θα χρειαστεί κάθε τράπεζα ώστε να καθαρίσει με τα προβληματικά δάνεια.

Οι μετοχές των τραπεζών θα ανακάμψουν εφόσον επιλυθούν 8 προβλήματα

Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών είναι κολλημένη στα 8,5 δισεκ. οι μετοχές παραμένουν κάτω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015, έχουν περάσει 3 χρόνια και ο κλάδος χρηματιστηριακά δεν έχει ανακάμψει και δεν θα ανακάμψει μέχρι να επιλυθούν 8 προβλήματα.
Ποια είναι αυτά τα 8 προβλήματα;

1)Ποιότητα ισολογισμών: Με ρεαλιστικά κριτήρια όταν το σύστημα μεταφέρει 91 δισ ευρώ προβληματικά δάνεια και έχει την πρόκληση της νέας αυστηρότερης και δυσκολότερης στοχοθεσίας ειδικά στην ζώνη μεταξύ 50 με 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια ο κλάδος δεν μπορεί να ανακάμψει χρηματιστηριακά μέχρι να αποδειχθεί στην πράξη ότι οι ελληνικές τράπεζες έφθασαν στα επίπεδα των ευρωπαϊκών.
Οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν 0,36 P/BV δηλαδή το 1 ευρώ κεφαλαίου αξίζει 0,36 ευρώ αποκλειστικά επειδή οι επενδυτές δεν πιστεύουν ότι τα κεφάλαια των τραπεζών επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα προβληματικά ανοίγματα.

2)Κεφαλαιακά οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι ισχυρές κυρίως γιατί σε σύνολο tangible book κεφαλαίων 28 δισεκ. τα 21,2 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος.
Δηλαδή το 75% των κεφαλαίων των τραπεζών είναι λογιστική απεικόνιση κεφαλαίων είναι ο χειρότερος συντελεστής και δείκτης στην Ευρώπη.
Αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια στους επενδυτές.

3)Οι τράπεζες τέλη Σεπτεμβρίου 2018 θα παρουσιάσουν τους νέους στόχους για τα NPEs με ορίζοντα να υποχωρήσουν κάτω από 20 δισεκ. σε βάθος 4ετίας δηλαδή 2022.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να βρεθούν νέα κεφάλαια τα οποία θα έχουν ένα στρατηγικό στόχο να καλύψουν τις ζημίες που θα προκληθούν από την διαχείριση των προβληματικών δανείων.
Για να μειωθούν τα NPEs στις τράπεζες κάτω από 20 δισ ή 10% το 2022 από 47,2% σήμερα…. θα χρειαστούν 8-10 δισ. νέα κεφάλαια

4)Το SREP η διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών ξεκινάει τέλη Νοεμβρίου 2018 για να ολοκληρωθεί τέλη Ιανουαρίου 2019.
Εκεί θα διαπιστωθούν οι ελλείψεις και οι αναγκαιότητες για νέα κεφάλαια.
Με σαφήνεια τονίζεται ότι οι τράπεζες δεν πρόκειται να ανακάμψουν χρηματιστηριακά εάν δεν αποσυνδεθούν από τον φόβο των νέων αυξήσεων κεφαλαίου.
Πως θα αποσυνδεθούν;
Υπάρχει τρόπος.
Ο τρόπος είναι να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο εκατομμύριο ο κλάδος να ανακάμψει χρηματιστηριακά χωρίς πρωτίστως να ολοκληρωθεί η 4η φάση κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Οπότε ανάκαμψη στις μετοχές μετά τις επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου.
Όσο καθυστερούν οι αυξήσεις τόσο θα καθυστερεί και η ανάκαμψη των μετοχών στο χρηματιστήριο.

5)Οι τράπεζες στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα φαινόμενο.
Τα προ προβλέψεων έσοδα μειώνονται και τα καθαρά έσοδα μειώνονται.
Γιατί;
Όταν οι τράπεζες πουλάνε προβληματικά δάνεια επηρεάζουν και τις τοκοφόρες δραστηριότητες τους λογιστικά.
Αυτά πρακτικά σημαίνει ότι η φάση εξυγίανσης νομοτελειακά θα οδηγήσει σε συρρίκνωση εσόδων.
Συρρίκνωση εσόδων είναι ένα ακόμη χτύπημα στην αξία των τραπεζών χρηματιστηριακά.

6)Ο τραπεζικός κλάδος έχει υποστεί βιβλικών διαστάσεων συρρίκνωση.
Είχαν περιουσία 435 δισεκ. και έχουν υποχωρήσει στα 240 δισεκ. με αντίστοιχη μείωση μέσου σταθμισμένου ενεργητικού.
Η εξίσωση δεν βγαίνει χωρίς αντιστροφή της πτωτικής τάσης της περιουσίας των τραπεζών.
Όμως οι πωλήσεις προβληματικών δανείων θα είναι περισσότερες έναντι των νέων δανείων που χορηγούν οπότε η συρρίκνωση νομοτελειακά θα συνεχιστεί.

7)Οι τράπεζες δεν διαθέτουν ισχυρή καταθετική βάση αν και εσχάτως αυξάνονται οι καταθέσεις στα 142,9 δισεκ. συνολικά ή 128 δισεκ. του ιδιωτικού τομέα.
Ενώ τα πρώτα χρόνια η μείωση καταθέσεων σχετίστηκε με την έλλειψη εμπιστοσύνης στην φερεγγυότητα του κλάδου στην πορεία αποδείχθηκε ότι απλά δεν υπάρχουν σημαντικές νέες καταθέσεις για να αυξήσουν την ρευστότητα των τραπεζών.
Εάν συνδέσουμε την έλλειψη κεφαλαίων με την έλλειψη ρευστότητας το αποτέλεσμα είναι ότι απλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα.

8)Οι τράπεζες πρέπει να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, είναι τα μόνα που μπορούν να τροφοδοτήσουν την χρηματιστηριακή τους ανάκαμψη.
Για να έρθουν όμως κεφάλαια θα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο κινήτρων, δηλαδή διανομή μερισμάτων και σταθερά βελτιούμενης κερδοφορίας.
Δυστυχώς βρισκόμαστε 3 χρόνια μακριά από αυτό τον στόχο.

Συμπέρασμα

Οι ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να ανακάμψουν χρηματιστηριακά θα πρέπει να περάσουν ακόμη ένα στάδιο πικρής και επώδυνης προσαρμογής.
Πρώτα οι μέτοχοι θα ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη και μετά θα δρέψουν καρπούς.
Χωρίς νέα κεφάλαια ξεχάστε ουσιαστική χρηματιστηριακή ανάκαμψη στις τράπεζες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS