Αποκάλυψη: Το πάρε δώσε Βακάκη-Κουτσολιούτσου για το αεροπλάνο της Jumbo

Αποκάλυψη: Το πάρε δώσε Βακάκη-Κουτσολιούτσου για το αεροπλάνο της Jumbo
Τα μυστήρια της συναλλαγής Folli Follie και Jumbo Κύπρου, οι μεταχρονολογημένες επιταγές και το ερώτημα για το ΦΠΑ
Το γαϊτανάκι των συναλλαγών γύρω από την αγορά αεροπλάνου από τη θυγατρική της εισηγμένης Jumbo στην Κύπρο της Jumbo Trading Limited που έφερε στο φως το bankingnews (http://bankingnews.gr/index.php?id=372499 ) ξετυλίχθηκε.
Και φαίνεται πως η άγνωστη εταιρία πλέον δεν είναι άγνωστη καθώς είναι η θυγατρική της Folli Follie στην Κύπρο η Folli Follie Cyprus Limited.
Υπενθυμίζεται ότι  η Jumbo Trading Limited στις 11 Ιουνίου του 2014 υπέγραψε συμφωνία αγοράς αεροσκάφους με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε 7 εκ δολάρια.
Έξι μέρες μετά και συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου του 2014 η Jumbo Trading πώλησε το 50% του αεροσκάφους σε τρίτη εταιρία έναντι 3,5 εκ δολαρίων ΗΠΑ.
Η τρίτη αυτή εταιρία που αναφέρει και δεν αποκαλύπτει είναι η  Folli Follie Cyprus Limited που συμφωνήθηκε να καταβάλλει το τίμημα σε 3 δόσεις.
Ένα εκατομμύριο δολάρια με την υπογραφή της σύμφωνίας, 1 εκ πριν 3 μήνες πριν από την υπολογιζόμενη παράδοση του αεροσκάφους (sic) και 1,5 εκ δολάρια με την παράδοση και οριστική μεταβίβαση του αεροσκάφους
Το αεροπλάνο με την Folli Follie Cyprus Limited παρέμεινε μισιακό  έως τις 31 Οκτωβρίου του 2016 όπου η Jumbo Trading επαναγοράζει το 50% που είχε που πουλήσει τον Ιούνιο του 2014 με το συνολικό τίμημα όπως αναφέρει να ανέρχεται σε 2.616.123 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η εταιρία αναφέρει ότι το τίμημα καταβάλλεται σε 3 μεταχρονολογημένες επιταγές των 872 χιλιάδων ευρώ εκ των οποίων στις 30 Ιουνίου του 2017 είχε πληρωθεί η μια και οι άλλες είναι λήξης πέραν του έτους.
Το bankingnews είχε θέσει το ερώτημα αν στην Κύπρο υπάρχουν μεταχρονολογημένες επιταγές αλλά είναι σαφές ότι η συναλλαγή έχει ελληνικά χαρακτηριστικά καθώς γίνεται μεταξύ των εταιριών των κυρίων Βακάκη και Κουτσολιούτσου.
Υπάρχει όμως κι ένα άλλο ζήτημα. Από τα οικονομικά στοιχεία της Folli Follie Cyprus Limited προκύπτει ότι στο τέλος του 2017 είχε υποχρέωση μιας ακόμα δόσης 872.000 ευρώ. Στις ετήσιες καταστάσεις της Jumbo Trading με ημερομηνία 30/06/2017 αναφέρεται ότι οι επιταγές (δύο των 872.000 ευρώ ) έχουν λήξη πέραν του έτους. Και το ερώτημα είναι τι έγινε και επιταχύνθηκε η αποπληρωμή της μιας επιταγής όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Folli Follie Cyprus. Και επιπλέον πέραν των άλλων μυστήριο παραμένει τι ακριβώς έγινε με το ΦΠΑ της συναλλαγής που αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Jumbo Trading.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com 

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS