Intracom: Εγκρίθηκε τοι reverse split από τη γενική συνέλευση

Intracom: Εγκρίθηκε τοι reverse split από τη γενική συνέλευση
Ενέκρινε το reverse split των μετοχών η γενική συνέλευση της Intracom
To reverse split, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τη δωρεάν διάθεση μετοχών ενέκρινε η γενική συνέλευση της Intracom Holdigns.
Ειδικότερα, η  INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 29.06.2018 Τ.Γ.Σ. των μετόχων.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, 59 μέτοχοι εκπροσωπούντες 59.327.197 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, δηλ. το 44,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του 10ου, 11ου και 12ου θέματος Ημερήσιας Διάταξης της από 08.06.2018 Πρόσκλησης, ως ακολούθως:
Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά συνολικό ποσό €121.066.654,36, ως ακολούθως:
α) κατά ποσό €36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,41, ανά μετοχή (εκ των 243.000 συνολικά ιδίων μετοχών που η Εταιρεία απέκτησε στο πλαίσιο της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ.) και
β) κατά ποσό €121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από €1,41 ανά μετοχή σε €0,50 ανά μετοχή και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.
Επί του ενδεκάτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από €0,50 σε €1,00 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 133.000.000 σε 66.500.000 (reverse split), την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας.
Επί του δωδεκάτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού €9.500.000,00, εκ των οποίων αποθεματικά ύψους €9.003.327,85 θα φορολογηθούν σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 71β του Ν. 4172/2013, καθώς και την έκδοση 9.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές, την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS