'Ενας από τους πιο απλούς στην παρουσίαση και την ερμηνεία δείκτες της τεχνικής ανάλυσης

'Ενας από τους πιο απλούς στην παρουσίαση και την ερμηνεία δείκτες της τεχνικής ανάλυσης
Parabolic SAR – Δείκτης βοηθός για τον trader

Ενας από τους πιο απλούς στην παρουσίαση και την ερμηνεία δείκτες

Parabolic SAR – Δείκτης βοηθός για τον trader

Πρόκειται για έναν από τους πιο απλούς στην παρουσίαση και την ερμηνεία δείκτες και χρησιμοποιείται για να αναδείξει τα σημεία στο διάγραμμα όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιστραφεί η τάση. Ουσιαστικά ο δείκτης λειτουργεί σαν ένα trailing stop εμφανίζοντας στο διάγραμμα κόκκινα και πράσινα σημεία (κουκκίδες) τα οποία βρίσκονται πάνω ή κάτω από την τιμή και ακολουθούν την τάση. Όταν η τάση αλλάζει τα σημεία του δείκτη αντιστρέφονται. Για παράδειγμα αν η τάση είναι πτωτική, τα σημεία θα βρίσκονται πάνω από το διάγραμμα της τιμής και θα είναι κόκκινα. Όταν η τάση αντιστραφεί τα σημεία του δείκτη θα περάσουν κάτω από το διάγραμμα της τιμής και το χρώμα τους θα αλλάξει σε πράσινο.

Ο δείκτης αναπτύχθηκε από τον Welles Wilder, δημιουργός μεταξύ άλλων και των δεικτών RSIATR και άλλων. Ο Welles αναφέρεται στο σύστημα σαν “Parabolic Time/Price System”, όπου «SAR» σημαίνει Stop and Reverse”.

Όπως αναφέραμε ο δείκτης ακολουθεί την τιμή σαν trailing stop. Όσο βρισκόμαστε σε ανοδική τάση το σημείο του δείκτη θα βρίσκεται κάτω από την τιμή και θα την ακολουθεί σαν στοπ, το στόπ συνεχώς θα ανεβαίνει χωρίς ποτέ να πέφτει “προστατεύοντας” τα κέρδη. Μόλις η τιμή σταματήσει να ανεβαίνει και ξεκινήσει μια καθοδική τάση, τα σημεία του δείκτη θα περάσουν πάνω από το διάγραμμα της τιμής και θα συνεχίσουν να ακολουθούν την τιμή όσο διαρκεί η νέα τάση. Επειδή o SAR ποτέ δεν αυξάνεται σε πτωτική τάση θα προστατεύει τα κέρδη σας όταν έχετε πάρει θέση short.

Σήματα από τις dots(κουκκίδες)– Σήμα πώλησης όταν η τιμή του τίτλου υποχωρήσει χαμηλότερα από την τελευταία κουκκίδα του δείκτη. – Ο δείκτης ακολουθεί την τάση όπως αυτή εξελίσσεται, σήμα αντιστροφής δίνεται όταν η τιμή πέφτει χαμηλότερα από την πιο πρόσφατη κουκκίδα. – Σήμα για σημείο εισόδου δίνεται όταν το πιο πρόσφατο υψηλό της τιμής σπάσει – σε αυτό το σημείο ο SAR βρίσκεται στο πιο πρόσφατο χαμηλό. – Όσο η τιμή του τίτλου αυξάνεται οι κουκκίδες θα ανεβαίνουν μαζί της και σταδιακά θα αυξάνουν την ταχύτητά τους όσο η τάση εδραιώνεται. Ο δείκτης εμπεριέχει ένα παράγοντα επιτάχυνσης (Acceleration Factor – AF) που καθορίζει την ευαισθησία του δείκτη. – Ο δείκτης λειτουργεί ιδιαίτερα αποδοτικά όταν βρισκόμαστε σε περίοδο εμφανής/υπάρχουσας τάσης, όταν όμως βρισκόμαστε σε περίοδο “consolidation” – συσσώρευσης, μπορεί να δώσει αρκετά λανθασμένα σήματα. 


Υπολογισμός:
Ο υπολογισμός του δείκτη δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί αλλά θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τα κύρια στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του όσο καλύτερα γίνεται.

Για τον υπολογισμό του δείκτη λαμβάνονται υπ’ όψη πολλοί διαφορετικοί παράγοντες, τα κύρια δεδομένα που καθορίζουν το υπολογισμό του είναι:
Η προηγούμενη τιμή του SAR:

Ακραίο Σημείο (ΑΣ): Ένα ακραίο σημείο (Το προηγούμενο υψηλό ή χαμηλό-ανάλογα την ισχύουσα τάση)

Ο παράγοντας επιτάχυνσης (Accelerator factor):
Ο παράγοντας επιτάχυνσης (Acceleration Factor AF) αναφέρεται και ως “βήμα” και καθορίζει την ευαισθησία του δείκτη, δηλαδή το ρυθμό αύξησης του SAR. Το βήμα αυξάνεται κλιμακωτά όσο η τάση επεκτείνεται ως που να φτάσει το μέγιστο. Η ευαισθησία του δείκτη μπορεί να μειωθεί, μειώνοντας το βήμα καθώς ένα μικρότερο βήμα απομακρύνει την κουκκίδα από την τιμή πράγμα που συνεπάγεται λιγότερα σήματα αντιστροφής.

Αντιστοίχως, η ευαισθησία του δείκτη αυξάνεται όσο αυξάνουμε το βήμα. Όσο μεγαλύτερο το βήμα τόσο πιο εύκολα η κουκκίδα θα πλησιάζει την τιμή και θα λαμβάνουμε περισσότερα σήματα αντιστροφής.

Χρειάζεται προσοχή στον καθορισμό του βήματος καθώς ένα πολύ μεγάλο βήμα θα δίνει συνεχώς διαφορετικά σήματα και θα αποτυγχάνει να συλλάβει την τάση.

Ένας άλλο τρόπος να ρυθμίσουμε την ευαισθησία του δείκτη είναι προσαρμόζοντας το Μέγιστο Βήμα. Μικραίνοντας το μέγιστο βήμα, δίνουμε μεγαλύτερο βάρος (weight) στα ενδιάμεσα βήματα. Αυξάνοντας το βήμα επιταχύνουμε την επίτευξη του μέγιστου βήματος, δηλαδή θα το πετύχουμε γρηγορότερα όσο εξελίσσεται η τάση. Όσο μικρότερο το Max Step τόσο μειώνεται η ευαισθησία του δείκτη και μας δίνει λιγότερα αλλά πιο ισχυρά σήματα.

Υπολογισμός Τρέχοντος SAR = Προηγούμενος SAR –

Προηγούμενος AF(Προηγ. SAR – Προηγ. ΑΣ)

Ανακεφαλαιώνοντας:

Ο δείκτης “Parabolic SAR” είναι σχεδιασμένος να ακολουθεί την τάση, συνεπώς, παρέχει τα πιο αξιόπιστα σήματα όταν υπάρχει μια αναπτυσσόμενη τάση, αντίθετα όταν η τιμή κινείται σε “εύρος” – πλαγίως ο δείκτης είναι επιρρεπής σε λάθος σήματα. Η ρύθμιση και ο καθορισμός των παραμέτρων παίζουν σημαντικό ρόλο όπως άλλωστε και σε κάθε δείκτη, γι αυτό είναι απαραίτητο να καταλαβαίνουμε τις παραμέτρους και το “σκεπτικό” /σχεδιασμό του δείκτη. Παραπέρα όπως αρκετές φορές έχουμε αναφέρει, η τεχνική ανάλυση πρέπει να συνδυάζεται με την θεμελιώδη και να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε “τίτλου”. Ο δείκτης AVI συνδυάζεται αποτελεσματικά με τον Par SAR καθώς μετρά την δυναμική που κρύβεται πίσω από μια αναδυόμενη/νέα τάση.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS