Τζιρακιάν: Στην Κύρια αγορά του ΧΑ οι μετοχές από τις 27/7

Τζιρακιάν: Στην Κύρια αγορά του ΧΑ οι μετοχές από τις 27/7
Δεν συντρέχει πλέον κάποιο από τα κριτήρια ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης
Στην Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας επιστρέφουν από σήμερα οι μετοχές της Τζιρακιάν.
Ειδικότερα, η Σωληνουργεία Τζιρακιάν γνωστοποίησε ότι στις 26.07.2018 συνεδρίασε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, η οποία αποφάσισε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρείας, τη μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από σήμερα, 27 Ιουλίου 2018, διότι πλέον έχουν αρθεί οι λόγοι ένταξης της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης, δεν συντρέχει πλέον κάποιο από τα κριτήρια ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησηςκαι το πιστοποιητικό ελέγχου που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι με σύμφωνη γνώμη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS