ΕΙΑΣ: Ασφάλιση Κινδύνων Φυσικών και Καιρικών Φαινομένων

ΕΙΑΣ: Ασφάλιση Κινδύνων Φυσικών και Καιρικών Φαινομένων
Στις 10 και 11/10 το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών θα πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικά επίκαιρο σεμινάριο με θέμα την ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα
Η ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζεται συνήθως ως μία κάλυψη, απλώς συμπληρωματική της πυρκαγιάς.
Ολόκληρος ο πλανήτης, όμως, πλέον και η χώρα μας, πλήττονται όλο και πιο συχνά, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, από ισχυρά και επώδυνα φαινόμενα, όπως σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις, χαλαζοπτώσεις, ραγδαίες βροχοπτώσεις, και δασικές πυρκαγιές, που συνδέονται με μια γενικότερη αλλαγή στο κλίμα, αλλά και στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την πολιτική θεώρησης και ασφάλισης των καταστροφικών γεγονότων, προερχομένων από φυσικά φαινόμενα.
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων κατά Κινδύνων Φυσικών και Καιρικών Φαινομένων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, είναι εξαιρετικά επίκαιρο, ευνόητα ενδιαφέρει όλους τους παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς μας και προσφέρει πλήρη τεχνογνωσία προστασίας του κοινωνικού συνόλου από κινδύνους και καταστροφές που προκαλούν μεγάλα ή ακόμα και συνήθη φυσικά και καιρικά φαινόμενα.   
Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:
• Κλασική μορφή Καλύψεων και Ασφαλιστηρίων κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα (Λειτουργία και Δομή του Ασφαλιστηρίου, Επεκτάσεις και Εξαιρέσεις τυπικών ασφαλιστηρίων)
• Περιεχόμενο Καλύψεων & Ανάλυση Όρων
• Η Αξιολόγηση Κινδύνων και το Underwriting ανάμεσα στο Σήμερα και το Αύριο
• Εξελίξεις και Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Ασφάλισης κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα
• Η Ελληνική Πραγματικότητα σε Αριθμούς (ασφάλιστρα και ζημιές)
• Πηγές Απαιτήσεων - Ζημιές - Παραδείγματα
• Κατάσταση της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς
• Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κινδύνων
• Ο Αντίκτυπος της Κλιματικής Αλλαγής με τη μορφή Φυσικών και Καιρικών Καταστροφικών Γεγονότων
• Προτάσεις Ασφαλιστικής Πολιτικής
• Μηνύματα προς Πελάτες
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• διοικητικά στελέχη του Τομέα Ασφάλισης Περιουσίας, αλλά και του ευρύτερου Τομέα Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επεκτείνουν ή να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στις Ασφαλίσεις καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα.
• στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Management, Product Development και Product Engineering, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ασφάλισης.
• πραγματογνώμονες και στελέχη Αποζημιώσεων και Νομικών Υπηρεσιών, που διαχειρίζονται θέματα αποζημιωτικής πολιτικής, στο φάσμα ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
• ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που επιθυμούν να εισέλθουν στη συγκεκριμένη Ασφαλιστική Αγορά, και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
• στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
α. Την εμπεριστατωμένη γνωριμία του εκπαιδευτικού κοινού με τα πλέον ισχυρά φυσικά και καιρικά φαινόμενα, με τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ζωή και στην περιουσία, καθώς και με τους παράγοντες που τα προκαλούν, ολοένα και πιο συχνά.
β. Την εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τα κύρια προγράμματα Ασφάλισης κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα, τη δομή τους και τις καλύψεις τους.
γ. Την παρουσίαση σύγχρονων κανόνων και τεχνικών Underwriting κινδύνων καταστροφικών γεγονότων για ασφαλιστήρια διαφορετικών τύπων.
δ. Την ενδελεχή ενημέρωση του εκπαιδευτικού κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη σύνδεσή της με τα καταστροφικά γεγονότα.
ε. Την ανάπτυξη τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας παρουσίασης των ενδεδειγμένων Ασφαλιστικών Λύσεων σε Πελάτες υψηλού ενδιαφέροντος (Νομικά Πρόσωπα - Εταιρίες, Φυσικά Πρόσωπα - Ιδιώτες και Επιχειρηματίες, κατόχους μεγάλης και ευαίσθητης ακίνητης περιουσίας).
Εν τέλει, η κάλυψη καταστροφικών κινδύνων είναι απαραίτητο στοιχείο μιας πλήρους ασφάλισης και ως εκ τούτου αφορά όλους όσοι ασχολούνται με τις Γενικές Ασφαλίσεις. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο βοηθά πολύ στην κατανόηση της σημασίας και της σπουδαιότητας της κάλυψης και της σωστής ανάπτυξής της, υπό το πρίσμα των εξελίξεων της κλιματικής αλλαγής και των ασφαλιστικών τεχνολογιών, που επιδρούν και επηρεάζουν όρους ασφάλισης, τιμολόγησης και καλύψεις.  
Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, ERGO & INTERAMERICAN), πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.
Η κ. Αποστολοπούλου διαθέτει διεθνείς ασφαλιστικές παραστάσεις και εξειδίκευση επί θεμάτων αξιολόγησης κινδύνων, ασφαλίσεων ειδικών κινδύνων και «αρχιτεκτονικής» προγραμμάτων και προϊόντων εμπράγματων ασφαλίσεων.  Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κ. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, νομικός, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ειδικός εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Δικαίου, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρίες – Μέλη ΕΙΑΣ

-εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
-πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρίες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

-εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
-πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

-εξατομικευμένες συμμετοχές: €50
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018. Εάν προεγγραφείτε έως την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της EIAS ALUMNI SOCIETY.
Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) Δευτέρα και Τρίτη, 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2018, 16:00 – 19:20.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS