Τον Οκτώβριο θα βρεθεί στο επίκεντρο η Εθνική τράπεζα - Πιέσεις στην μετοχή λόγω ανησυχιών για το α΄ 6μηνο 2018

Τον Οκτώβριο θα βρεθεί στο επίκεντρο η Εθνική τράπεζα - Πιέσεις στην μετοχή λόγω ανησυχιών για το α΄ 6μηνο 2018
Με βάση χρηματιστηριακή πηγή, η αιτία της πτώσης σχετίζεται με τις εκροές από τις αναδυόμενες αγορές αλλά και τις ανησυχίες για το α΄ 6μηνο του 2018 για τα αποτελέσματα και ειδικά τα προ προβλέψεων έσοδα.
Τον Οκτώβριο είναι μήνας κρίσεων – και μάλιστα σοβαρότατων – στην Εθνική τράπεζα.
Θα υπάρξει πλήθος διοικητικών ανακατατάξεων και θα ξεκαθαρίσει και ποιοι θα καταλάβουν θέσεις αναπληρωτών CEO.
Η Εθνική τράπεζα θα βρεθεί έντονα στο επίκεντρο τον Οκτώβριο του 2018.
Εν τω μεταξύ εσχάτως - χρηματιστηριακά - παρατηρείται το φαινόμενο να εκδηλώνονται στις δημοπρασίες έντονες πιέσεις στην μετοχή της Εθνικής τράπεζας.
Με βάση χρηματιστηριακή πηγή, η αιτία της πτώσης σχετίζεται με τις εκροές από τις αναδυόμενες αγορές αλλά και τις ανησυχίες για το α΄ 6μηνο του 2018 για τα αποτελέσματα και ειδικά τα προ προβλέψεων έσοδα.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS