Αγορά 12.500 ιδίων μετοχών από την Intracom

Αγορά 12.500 ιδίων μετοχών από την Intracom
Αγορά ιδίων μετοχών από την Intracom
Στην αγορά 12.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,5491 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής € 6.863,53, προχώρησε η Intracom Holdings, όπως γνωστοποίησε σήμερα, 13 Αυγούστου 2018.
"Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 13.08.2018 προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ, σε αγορά 12.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,5491 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής € 6.863,53", αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Kατόπιν της ως άνω αγοράς, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 366.500 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,28% επί του μετοχικού της κεφαλαίου), εκ των οποίων 243.000 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της απόφασης της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ., ενώ οι υπόλοιπες 123.500 ίδιες μετοχές, σε εκτέλεση της απόφασης της από 29.06.2018 Τ.Γ.Σ.

Διαβάστε: Intracom: Ειδικός διαπραγματευτής η Alpha Finance

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS