Άβαξ: Η επείγουσα ΑΜΚ και οι χαλαροί βασικοί μέτοχοι που δεν πηγαίνουν στη Γενική Συνέλευση

Άβαξ: Η επείγουσα ΑΜΚ και οι χαλαροί βασικοί μέτοχοι που δεν πηγαίνουν στη Γενική Συνέλευση
Οι ανάγκες για 20 εκ ευρώ, ο ρόλος της JP Overseas και οι δύο άκαρπες συνελεύσεις με παρουσία μετόχων με 100 μετοχές!!!
Κι όμως οι μεγαλύτεροι μέτοχοι και διοικούντες μια εταιρία μπορούν μέσω του ΔΣ  να συγκαλούν Γενική Συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να μην πηγαίνουν.
Ο λόγος για την Αβαξ όπου χθες για δεύτερη συνεχή φορά η έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχε συγκληθεί για αύξηση κεφαλαίου 20 εκ ευρώ κατέστη άκαρπη καθώς συμμετείχαν όλοι και όλοι μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 100 μετοχές!!!
Παρ όλα αυτά η εταιρία έχει ισχυρό μέτοχο την JP Overseas με ποσοστό της τάξεως του 44% ενώ οι κύριοι Μιτζάλης και Κουβαράς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας της εταιρίας εμφανίζονται να κατέχουν αθροιστικά το 20% .
Η J&P Overeseas  δεν έχει λάβει επισήμως καμία θέση για το τι προτίθεται να πράξει με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενώ οι κκ Κωνσταντίνος Μιτζάλης και Κωνσταντίνος Κουβαράς έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία:

(i) έως την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία αυτής, και

(ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.

Βέβαια τα 4 εκ ευρώ των κ.κ.  Μιτζάλη και Κουβαρά δεν αρκούν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις της εταιρίας που τρέχουν και αναμένεται εφ όσον δεν καλυφθούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της.
Άλλωστε η ανάλυση της χρήσης των ποσών που θα αντληθούν από την αύξηση εφ όσον αυτή πραγματοποιηθεί και καλυφθεί στο σύνολό της είναι αποκαλυπτική του ασφυκτικού περιβάλλοντος κάλυψης υποχρεώσεων της Αβαξ.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα διατεθούν:

(α) €4,725 εκατομμύρια για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας,

(β) €5,0 εκατομμύρια για μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων,

(γ) €3,43 εκατομμύρια για την χρηματοδότηση της 100% θυγατρικής Volterra AE ως προς την εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι-Ριγανόλακα Ναυπακτίας.

(δ) €6,745 εκατομμύρια για βελτίωση ταμειακής ρευστότητας, ενόψη και των πληρωμών (σε δόσεις) του προστίμου ύψους €18,3 εκατομμυρίων που επιβλήθηκε το 2017 στην Εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για διευθέτηση διαφοράς.

Ουσιαστικά δηλαδή όλα τα κεφάλαια είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Και η καθυστέρηση δυο τινά μπορεί να δείχνει.
Έλλειψη διάθεσης του βασικού μετόχου να στηρίξει την εταιρία ή συζητήσεις για μετασχηματισμό ή είσοδο νέων μετόχων.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS