Γιατί το Κατάρ έσπευσε να στηρίξει την Τουρκία με 15 δισ; - Γιατί έχει πρόβλημα με την Finansbank

Γιατί το Κατάρ έσπευσε να στηρίξει την Τουρκία με 15 δισ; - Γιατί έχει πρόβλημα με την Finansbank
Οπότε η ταχύτητα αντίδρασης του Κατάρ να στηρίξει την Τουρκία συνδέεται με το γεγονός ότι το κράτος του Κατάρ από τις επενδύσεις στην Τουρκία εμφανίζει σημαντικές ζημίες που σωρευτικά – Finansbank και άλλες επενδύσεις – φθάνουν τα 4 δισ. δολ
Γιατί το Κατάρ έσπευσε να στηρίξει την Τουρκία με επενδυτικά σχέδια έως 15 δισεκ. δολάρια;
Προφανώς γιατί θέλει να δείξει αλληλεγγύη σε μια ομόθρησκη χώρα που έχει κοινό αντίπαλο τις ΗΠΑ.
Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν το Κατάρ φιλική χώρα.
Όμως ο πραγματικός λόγος για τον οποίο το Κατάρ έσπευσε να στηρίξει την Τουρκία είναι γιατί έχει μεγάλη επενδυτική έκθεση και η πτώση της τουρκικής λίρας απαξιώνει τα περιουσιακά στοιχεία του Κατάρ.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ αγόρασε από την Εθνική τράπεζα το 2016 έναντι 2,75 δισεκ. την Finansbank.
Το 2016 η τουρκική λίρα έναντι του δολαρίου ήταν 2,86 λίρες ανά δολάριο.
Στις 6 λίρες ανά δολάριο – έφθασε έως τις 7,24 λίρες ανά δολάριο – η QNB η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ καταγράφει υποαξία περί τα 2 δισεκ. δολάρια.
Ήδη το Κατάρ καταγράφει από την Finansbank μεγάλες λογιστικές ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές.
Η τουρκική λίρα έχει δεχθεί ισχυρό σοκ και πλέον 1 δολάριο ισούται με 6 τουρκικές λίρες στις 15 Αυγούστου 2018.
Η συναλλαγματική διαφορά μεταξύ τέλη του 2016 και Αυγούστου 2018 με όρους καθαρής αξίας είναι 2 δισεκ. δολάρια
Άρα η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ θα έπρεπε να εγγράψει μια ζημία πάνω από 2 δισεκ. ευρώ στα κεφάλαια της από συναλλαγματικές διαφορές.
Να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να καλυφθεί με μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύνου τέτοιας κλίμακας θέση.
Οπότε η ταχύτητα αντίδρασης του Κατάρ να στηρίξει την Τουρκία συνδέεται με το γεγονός ότι το κράτος του Κατάρ από τις επενδύσεις στην Τουρκία εμφανίζει σημαντικές ζημίες που σωρευτικά – Finansbank και άλλες επενδύσεις – φθάνουν τα 4 δισεκ. δολάρια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS