Στις 13 Σεπτεμβρίου η DSA της ΕΚΤ για το ελληνικό χρέος - Σχέδια για αποπληρωμή έως 3,2 δις στο ΔΝΤ τέλη Οκτωβρίου

Στις 13 Σεπτεμβρίου η DSA της ΕΚΤ για το ελληνικό χρέος - Σχέδια για αποπληρωμή έως 3,2 δις στο ΔΝΤ τέλη Οκτωβρίου
Η ΕΚΤ θα ακολουθήσει το μοντέλο ΔΝΤ δηλαδή θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα δηλαδή μετά το 2033.
Σχέδια που αφορούν την μερική αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ προς την Ελλάδα έως 3,2 δισεκ. ευρώ, εκπονούνται με στόχο τέλη Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Για την μερική αποπληρωμή ούτως ή άλλως έχει συμφωνηθεί στα μέτρα διευθέτησης του χρέους.
Για την επαναγορά χρέους εξετάζεται να χρησιμοποιηθεί μέρος των κερδών από τα ομόλογα ANFA που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες ώστε να γίνει νέα προσπάθεια επαναγοράς των ομολόγων που έχουν απομείνει από το PSI+ ή ακόμη και να αποπληρωθούν έγκαιρα ελληνικά ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ.
Υπάρχουν σκέψεις να αλλάξει και η δομή των εντόκων γραμματίων τα οποία επειδή συνεχώς ανανεώνονται – αποτελούν ανακυκλούμενη πίστωση – εξετάζεται είτε να αυξηθεί το όριο των 15 δισεκ. είτε να προστεθούν περισσότερα έντοκα ετήσιας διάρκειας.  

Προς τα τέλη Οκτωβρίου η αποπληρωμή έως 3,2 δισεκ. των δανείων του ΔΝΤ

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επίσκεψης των δανειστών στην Ελλάδα στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας δηλαδή μετά τα μέσα Οκτωβρίου 2018 εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση να ενεργοποιήσει ένα από τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.
Συγκεκριμένα το ελληνικό δημόσιο με το cash buffer που θα διαθέτει κατ΄ ελάχιστο 24,1 δισεκ. και με την καταβολή της δόσης των 15 δισεκ. θα μπορεί να χρησιμοποιήσει έως 3,2 δισεκ. για μερική αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ.
Το Ταμείο έχει δανειακή έκθεση στην Ελλάδα 10,4  δισεκ. ευρώ περίπου που σημαίνει εάν χρησιμοποιηθούν και τα 3,2 δισεκ για μερική αποπληρωμή τα δάνεια του ΔΝΤ προς την Ελλάδα θα μειωθούν στα 7,2 δισεκ. ευρώ.

Η έκθεση βιωσιμότητας της ΕΚΤ για το ελληνικό χρέος 13 Σεπτεμβρίου

Η DSA δηλαδή η έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος της ΕΚΤ θα επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου του 2018.
Όπως αναφέρει καλά ενημερωμένη πηγή η ΕΚΤ θα πρέπει για να ολοκληρώσει την έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό και επειδή απαιτούνται και εγκρίσεις κοινοβουλίων το λογικό χρονοδιάγραμμα είναι η συνεδρίαση στις 13 Σεπτεμβρίου 2018.
Ως εκ τούτου η ΕΚΤ θα πρέπει να φθάσει αρχές Σεπτεμβρίου για να επικυρώσει την DSA για το ελληνικό χρέος η οποία σημειωτέον δεν θα ανακοινωθεί.
Η ΕΚΤ θα ακολουθήσει το μοντέλο ΔΝΤ δηλαδή θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα δηλαδή μετά το 2033.

Το ελληνικό χρέος δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης

Η εκτίναξη του χρέους της κεντρικής διοίκησης στα 343,7 δισεκ. θα πρέπει να αποδοθεί στα repos που αυξήθηκαν τους προηγούμενους μήνες και αποτελούν μια μορφή δανεισμού.

Δομή χρέους

EFSF 130,9 δισεκ.
Διμερή δάνεια GLF 52,9 δισεκ.
ESM 58 δισεκ. = 43+15 δισεκ. με την τελευταία δόση
ΕΤΕΠ 7,9 δισεκ. ευρώ
ΕΚΤ 9,5 δισεκ.
ANFA 3,3 δισεκ.
Ελληνικά ομόλογα ιδιώτες 39,9 δισεκ.
ΔΝΤ 10,4 δισεκ.
Δάνεια ΤτΕ 2,8 δισεκ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS