Το 2020 η σύζευξη της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ιταλική και τη βουλγαρική

Το 2020 η σύζευξη της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ιταλική και τη βουλγαρική
Για την προετοιμασία του coupling, θα πρέπει να διενεργηθεί μια σειρά ελέγχων λειτουργίας της αγοράς επόμενης ημέρας σε σύζευξη με αυτές των όμορων χωρών, η οποία εκτιμάται πως θα διαρκέσει πάνω από μισό έτος
Στις αρχές του 2020 τοποθετούν κύκλοι της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) την άρση της «απομόνωσης» της εγχώριας αγοράς επόμενης ημέρας, η οποία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Target Model, με τη σύζευξή της (coupling) με την αντίστοιχη ιταλική και βουλγαρική αγορά.
Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η εκτίμηση αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να προηγηθούν δοκιμές, οι οποίες θα διαρκέσουν πάνω από ένα εξάμηνο, με βάση τις οποίες θα πρέπει να δώσει στη συνέχεια το «πράσινο φως» η Κομισιόν. Όπως συμπληρώνουν, η εμπειρία άλλων χωρών δείχνει πως η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την εφαρμογή του Target Model, η αγορά επόμενης ημέρας (όπως και οι υπόλοιπες τρεις υπόλοιπες αγορές που προβλέπει το Χρηματιστήριο Ενέργειας) θα είναι έτοιμες να λειτουργήσουν την 1η Απριλίου 2019.
Ωστόσο, ακόμη κι αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος (ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα έχει προετοιμάσει έως τότε ο ΑΔΜΗΕ την αγορά εξισορρόπησης), η μετάβαση από το μοντέλο του Mandatory Pool στο Target Model θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση αποκλειστικά για την ελληνική ζώνη.
Για την προετοιμασία του coupling, αμέσως μετά θα πρέπει να διενεργηθεί μια σειρά ελέγχων λειτουργίας της αγοράς επόμενης ημέρας σε σύζευξη με αυτές των όμορων χωρών, η οποία εκτιμάται πως θα διαρκέσει πάνω από μισό έτος.
Έτσι, όταν ολοκληρωθούν αυτοί οι έλεγχοι, θα πρέπει να εγκριθούν από το αρμόδιο ευρωπαϊκό όργανο (Mutli-Region Coupling, MRC), ώστε να γίνει αποδεκτή η λειτουργία της ελληνικής αγοράς υπό καθεστώς σύζευξης.

Ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών

Η σύζευξη των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας όλης της Ε.Ε. αποτελεί βασικό «πυλώνα» του Target Model, μέσω του οποίου απώτερος στόχος είναι η αγορά επόμενης ημέρας είναι να λειτουργήσει ως μία ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών, που θα επιλύεται σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
Επομένως, με την κατανομή της ενέργειας στις διάφορες διεθνείς διασυνδέσεις θα αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό η χωρητικότητα των διασυνδέσεων, προκειμένου οι τιμές μεταξύ των συζευγμένων αγορών να είναι ίσες και να διαφοροποιούνται μόνο στην περίπτωση συμφόρησης των διασυνδέσεων.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, όλα τα κράτη - μέλη είχαν δεσμευθεί για τη σύζευξη των αγορών τους με ένα τουλάχιστον όμορο κράτος έως τα μέσα του 2018.
Με δεδομένη την έναρξη λειτουργίας του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας τον Απρίλιο του 2019, ο στόχος αυτός στην περίπτωση της χώρας μας μετατέθηκε περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει το coupling και με άλλα όμορα κράτη, ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS