Αιχμάλωτες της τουρκικής λίρας οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες

Αιχμάλωτες της τουρκικής λίρας οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες
Η πολιτική επιδοτήσεων του Ερντογάν, η εκτίναξη της τουρκικής παραγωγής και η απειλή για την ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιέργεια από την Τουρκία
Την ώρα που οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες επιχειρούν να ανακάμψουν μετά τις διαδικασίες εξυγίανσης η ραγδαία υποτίμηση της τουρκικής λίρας δημιουργεί νέες απειλές για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.  
Ήδη οι ελληνικές εταιρίες δέχονταν και πριν την υποτίμηση της τουρκικής λίρας πολύ σοβαρές ανταγωνιστικές πιέσεις από τις τουρκικές εταιρίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια αύξησαν με υψηλούς ρυθμούς την παραγωγή τους και επιδόθηκαν σε πόλεμο τιμών έχοντας ως αρωγό το τουρκικό κράτος που τις επιδοτεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκε υποχώρηση τιμών στα δύο βασικότερα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας την τσιπούρα κυρίως αλλά και το λαβράκι. Ο ανταγωνισμός έγινε ιδιαίτερα έντονος κατά τη διάρκεια του 2017 και αποτυπώθηκε στην υποχώρηση των τιμών, κυρίως στην τσιπούρα και δευτερευόντως στο λαβράκι.
Κι όλα αυτά ενώ υποτίθεται ότι από το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει την έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων ψαριών από την Τουρκία μετά από καταγγελίες για αθέμιτες πρακτικές.  
Οι ελληνικές εταιρίες το 2017 αύξησαν ελαφρά την παραγωγή τους κατά 4,7% μετά από στασιμότητα τουλάχιστον δύο ετών αλλά αυτή η αύξηση δεν ήταν αποδοτική λόγω της πίεσης σε επίπεδο τιμών ειδικά στην τσιπούρα. Σημειώνεται ότι η Τουρκία παράγει κατά 20% μεγαλύτερες ποσότητες τσιπούρας από την Ελλάδα η οποία κατέχει ποσοστό άνω του 60% της παραγωγής τσιπούρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καθίσταται αντιληπτό ότι η εκτίναξη της παραγωγής της Τουρκίας έχει αλλάξει πλήρως τα δεδομένα καθώς οι ποσότητες που παράγει σύντομα θα υπερβούν τις συνολικές ποσότητες όπου παράγονται στην ΕΕ ειδικά στην τσιπούρα και το λαβράκι.
Με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας είναι προφανές ότι η πίεση για τις ελληνικές εταιρίες αλλά και συνολικά τις ευρωπαϊκές θα γίνει εντονότερη καθώς θα ανταγωνίζονται με άνισους όρους τις τουρκικές επιχειρήσεις.
Έτσι είναι ιδιαίτερα πιθανόν πρώτον να υποχωρήσουν σημαντικά τα έσοδα των ελληνικών εταιριών λόγω της πτώσης τιμών αλλά κυρίως να συμπιεστούν τα περιθώρια κέρδους και να εισέλθουν οι εταιρίες εκ νέου σε ένα φαύλο κύκλο ζημιών. Και αυτό διότι είναι προφανές ότι στα επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης δεν είχαν προβλεφθεί σενάρια τόσο μεγάλης και απότομης πτώσης της ισοτιμίας της λίρας.
Επισημαίνεται ότι οι τουρκικές επιχειρήσεις έχουν διεισδύσει σε πολύ μεγάλες αγορές όπως η βρετανική όπου οι ελληνικές εξαγωγές την τελευταία τριετία έχουν υποδιπλασιαστεί όταν οι τουρκικές υπερδιπλασιάστηκαν. Παράλληλα σημαντική ήταν η πτώση των εξαγωγών και στην Ισπανία όπου οι Τούρκοι διευρύνουν σταθερά τα μερίδια αγοράς τους που ανέρχονται σε περίπου το 1/3 των συνολικών εισαγωγών της Ισπανίας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS