Το βασικό ερώτημα του 2019 θα είναι: Το 9% NPEs το 2022 θα απαιτήσει αυξήσεις κεφαλαίου από τις ελληνικές τράπεζες;

Το βασικό ερώτημα του 2019 θα είναι: Το 9% NPEs το 2022 θα απαιτήσει αυξήσεις κεφαλαίου από τις ελληνικές τράπεζες;
Οι ελληνικές τράπεζες θα βλάψουν τα συμφέροντα τους εάν δεν υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου 7-8 δισεκ. ευρώ.
Από το Καλοκαίρι του 2017 σχεδόν μονότονα υποστηρίζουμε ως bankingnews ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου είναι απαραίτητες για να αναβαθμίσουν τα ακραία υποβαθμισμένα κεφάλαια των τραπεζών.
Να αυξήσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα ώστε να πιάσουν τους στόχους των NPEs και κυρίως να διαθέτουν επαρκεί κεφάλαια ώστε να στηρίξουν την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδος.
Με 28 δισεκ. tangible book κεφάλαια και 21,2 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογία και 90 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα η έννοια ποιοτικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών μάλλον είναι διάτρητη.
Το βασικό ερώτημα του 2019 ενώ στην πολιτική θα είναι ο χρόνος των εκλογών στις τράπεζες θα είναι ο χρόνος των αυξήσεων κεφαλαίου.
Οι τράπεζες τέλη Σεπτεμβρίου του 2018 θα καταθέσουν τους νέους αναθεωρημένους στόχους για το 2019 ως προς την μείωση των προβληματικών δανείων, στόχοι που θα έχουν αυξηθεί 9% με 10,5% σε σχέση με τους υπάρχοντες στόχους για το 2019.
Τέλη Μαρτίου 2019 θα καταθέσουν τους νέους στόχους που θα αφορούν την περίοδο 2020, 2021 και 2022 δηλαδή μια 3ετία.
Ο στόχος είναι το 2022 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να μειωθούν στο 9% του συνόλου των δανείων.
Το 9% σε παρούσες αξίες και σε σύνολο δανείων 194 δισεκ. ευρώ είναι 90 δισεκ. που είναι τα NPEs την τρέχουσα περίοδο μείον το 9% NPEs δηλαδή 17 με 18 δισεκ. σημαίνει συνολική μείωση προβληματικών ανοιγμάτων μεταξύ του Αυγούστου του 2018 και τέλη του 2022 περί τα 72 δισεκ. ευρώ.
Δηλαδή πρακτικά σε 4 χρόνια τα προβληματικά ανοίγματα πρέπει να μειωθούν 72 δισεκ. ευρώ ή 18 δισεκ. κάθε έτος.
Εάν ληφθούν υπόψη τα εξής
1)ότι η κερδοφορία των τραπεζών είναι δυσανάλογη μικρή – οριακή σε σχέση με την ανάγκη δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου
2)Η ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών είναι ρεαλιστικά υποβαθμισμένη εάν ληφθεί υπόψη ότι η αναβαλλόμενη φορολογία είναι 21,2 δισεκ. ευρώ σε σύνολο tangible book 28 δισεκ.  
3)Από τα τέλη του 2020 οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να έχουν υπαρκτές προβλέψεις πάνω από 50% στα στεγαστικά προβληματικά δάνεια σε σχέση με το 40% της τρέχουσας περιόδου.
4)Οι τράπεζες χρειάζεται να στηρίξουν την ανάπτυξη της Ελλάδος.
5)Οι τράπεζες χρειάζεται να πιάσουν τους στόχους μείωσης των προβληματικών δανείων κοινώς να μειώσουν σε 4 χρόνια 72 δισεκ. τα προβληματικά ανοίγματα.
6)Στην διαδικασία αξιολόγησης του SREP της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών θα αποτιμηθούν όλες οι παράμετροι με ορίζοντα Ιανουάριο 2019

Υπό το πρίσμα όλων αυτών των παραμέτρων, οι ελληνικές τράπεζες θα βλάψουν τα συμφέροντα τους εάν δεν υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου 7-8 δισεκ. ευρώ.
Θα είναι οι πρώτες αυξήσεις που θα έχουν αντικειμενικά θετικό πρόσημο και με όρους χρηματιστηριακούς.
Η τρέχουσα κατάσταση περιγράφεται ως εξής «οι τράπεζες σέρνονται χωρίς να πείθουν για τον εάν είναι επενδύσιμες».
Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα τράπεζες που οι ξένοι επενδυτές τις3 αντιμετωπίζουν με μεγάλη καχυποψία;

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS