Οι εκτιμήσεις των Ελλήνων τραπεζιτών για την άρση του waiver της ΕΚΤ

Οι εκτιμήσεις των Ελλήνων τραπεζιτών για την άρση του waiver της ΕΚΤ
Οι Έλληνες τραπεζίτες εκτιμούν ότι η άρση του waiver της ΕΚΤ είναι αντιμετωπίσιμη 
Αντιμετωπίσιμη είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ελλήνων τραπεζιτών η άρση του waiver της ΕΚΤ.
«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος της έκτακτης χρηματοδότησης στην κορύφωση της κρίσης με δανεισμό από τις αγορές.
Αν δεν υπάρξει σημαντική περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στις αγορές δεν περιμένουμε δυσκολίες στη χρήση των υπόλοιπων ελληνικών ομολόγων για παρόμοιες χρηματοοικονομικές συναλλαγές» δήλωσε στο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας.
Από την πλευρά του, ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας επισημαίνει ότι η επίδραση του ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ελληνικό χρέος θα είναι ελάχιστη.
Ένα βήμα παραπέρα έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος δήλωσε ότι η άρση του waiver στην ουσία είναι non event.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η τράπεζα έχει λάβει μέτρα για μεταφέρει περίπου 1 δισ. ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΚΤ στη διατραπεζική αγορά repos.
Από την πλευρά της, η Alpha Bank -όπως επισημαίνει ο Δημήτριος Ματζούνης- έχει διατηρήσει γραμμές χρηματοδότησης από την ΕΚΤ αντικαθιστώντας ελληνικά κρατικά ομόλογα και έντοκα με άλλο ενεργητικό που γίνεται αποδεκτό από την ΕΚΤ.
Παράλληλα, η εν λόγω τράπεζα έχει αυξήσει τις συναλλαγές στην αγορά repos με διεθνείς αντισυμβαλλόμενους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS