Οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο α΄ 6μηνο 2018 ήταν προβληματικές – Πέτυχαν τους στόχους NPEs και απέτυχαν σε όλα τα άλλα

Οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο α΄ 6μηνο 2018 ήταν προβληματικές – Πέτυχαν τους στόχους NPEs και απέτυχαν σε όλα τα άλλα
Οι ελληνικές τράπεζες πέτυχαν τους στόχους των NPEs σίγουρα εξέλιξη θετική αλλά στους άλλους τομείς...η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική
Οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο α΄ 6μηνο του 2018 δεν ήταν καλές, χρειάζεται ακόμη πολύ δουελιά...ήταν περισσότερο μια προσπάθεια σχετικής ωραιοποίησης μιας άσχημης ακόμη κατάστασης.....
Στις 30 και 31 Αυγούστου 2018 ανακοίνωσαν αποτελέσματα α΄ 6μήνου Eurobank, Alpha bank, Εθνική και Πειραιώς και το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ο κλάδος έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει.
Οι επιδόσεις ήταν πολύ φτωχές, αν και σε κάποιους επιμέρους δείκτες σημειώθηκε οριακή βελτίωση, ωστόσο η μείωση των εκτάκτων, οι ζημίες από την Κύπρο και οι διακοπείσες δραστηριότητες ήταν οι αιτίες και η Eurobank και η Alpha bank να δείξουν κακή εικόνα στο β΄ τρίμηνο 2018.
Από την άλλη αιφνιδίασε αρνητικά η Εθνική με την μείωση των προ προβλέψεων εσόδων και ταυτόχρονη μείωση προβλέψεων ενώ η Πειραιώς αύξησε την επιβάρυνση στο IFRs 9 κατά 350 εκατ ή 1,969 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς ωστόσο είχε σημαντική αύξηση στα προ προβλέψεων κέρδη.
Το συμπέρασμα είναι ότι με τα αποτελέσατα α΄ 6μήνου 2018 οι μετοχές των τραπεζών μάλλον είναι υπερτιμημένες στα τρέχοντα επίπεδα ή στην καλύτερη περίπτωση δεν δίνουν κίνητρο για αγορές.

Εθνική τράπεζα: Προβληματίζει η μείωση των προ προβλέψεων εσόδων, των κεφαλαίων και  μείωση προβλέψεων

Τα αποτελέσματα της Εθνικής τράπεζας στο α΄ 6μηνο του 2018 δεν ενθουσίασαν.
Εμφάνισε κέρδη 19 εκατ ευρώ εκ των οποίων 34 εκατ κέρδη στο α΄ τρίμηνο και ζημίες 15 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2018.
Τα 10 εκατ κέρδη προήλθαν από την Ελλάδα και άλλα 10 εκατ από το εξωτερικό.
Στο β΄ τρίμηνο 2018 από την Ελλάδα η Εθνική εμφάνισε ζημίες 16 εκατ.
Οι επιδόσεις αυτές προφανώς δεν είναι σπουδαίες αλλά δεν είναι το βασικό ζήτημα.
Αυτό που σίγουρα προβληματίζει είναι ότι τα προ προβλέψεων έσοδα δραστικά μειώθηκαν στα 227 εκατ ευρώ με 145 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 81 εκατ στο β΄ τρίμηνο 2018.
Το βασικό στοιχείο που καταγράφεται είναι η μεγάλη μείωση των προ προβλέψεων εσόδων στο β΄ τρίμηνο 2018 στα 81 εκατ από 145 εκατ στο α΄ τρίμηνο.
Η εξέλιξη αυτή προφανώς προβληματίζει καθώς είναι η μεγαλύτερη μείωση προ προβλέψεων στο σύστημα.
Για να μπορέσει η Εθνική να εμφανίσει ορισμένα κέρδη προέβη και σε μια δεύτερη κίνηση που επίσης θα αναλυθεί.
Μείωσε τις προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στο β΄ τρίμηνο του 2018 στα 38 εκατ από 120 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2018.
Οι συνολικές προβλέψεις ήταν μόλις 158 εκατ ευρώ σχεδόν τις μισές της Eurobank και το ¼ της Alpha bank.
Το NII το καθαρό έσοδο από τόκους επίσης μειώνεται σταθερά από το β΄ τρίμηνο του 2017 και σχεδόν σε διάστημα ενός έτους έχουν μειωθεί κατά 90 εκατ τα καθαρά έσοδα.
Σε αυτή την αλλαγή ρόλο διαδραμάτισε το Titlos το οποίο άλλαξε κατηγορία και πλέον επηρεάζει τα έκτακτα έσοδα.
Τα κεφάλαια της Εθνικής στα 5,088 δισεκ. είναι μειωμένα στο β΄ τρίμηνο 2018 έναντι του α΄ τριμήνου ενώ τα συνολικά κεφάλαια ανέρχονται σε 5,88 δισεκ. ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 στο 16,2%.
Το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ανέρχεται σε 4,7 δισεκ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 81% των κεφαλαίων.
Τα στοιχεία που προβληματίζουν στις επιδόσεις της Εθνικής στο α΄6μηνο του 2018 είναι πολλά αλλά υπάρχουν και ορισμένα ενθαρρυντικά στοιχεία.
Η Εθνική έπιασε τον στόχο μείωσης των NPEs των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων για το 2018 ήδη από το α΄6μηνο του 2018 στα 16 δισεκ.
Στο σκέλος αυτό η Εθνική έχει πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού ξεκάθαρα.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική θα πουλήσει 1 δισεκ. μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβληματικά δάνεια στο α΄ τρίμηνο του 2019 και 700 εκατ NPLs retail στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Η Εθνική στο σκέλος της ποιότητας δανείων είναι στην καλύτερη θέση καθώς έχει 42,1% NPEs με δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις 60,2% τον υψηλότερο στον κλάδο.

Στην εξυγίανση εστιάζει η Πειραιώς αλλά με αύξηση του IFRs 9 και με ζημίες 55 εκατ – Στα 67 εκατ η αντιστροφή απομείωσης

Στην εξυγίανση του ισολογισμού της εστιάζει η τράπεζα Πειραιώς η οποία στο α’ 6μηνο του 2018 εμφανίζει ζημίες 55 εκατ ευρώ.
Τα βασικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης της Πειραιώς ήταν
1)Η αύξηση των προ προβλέψεων εσόδων στα 260 εκατ με 64 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 186 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2018 στοιχείο σίγουρα ενθαρρυντικό.
Αν και η αύξηση αυτή προήλθε από εφάπαξ παραμέτρους ωστόσο είναι θετική εξέλιξη.
2)Η Πειραιώς προέβη σε αναστροφή απομείωσης 67 εκατ ευρώ – το bankingnews είχε αναφέρει στο παρελθόν για 92 εκατ ευρώ.
3)Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ζημίες από διακοπείσες δραστηριότητες είναι 313 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 139 εκατ δεν επιδρούν στα κεφάλαια.
4)Ωστόσο επανακαθορίστηκε το IFRs 9 στα 1,969 δισεκ. ως επίδραση στα κεφάλαια σημείωσε αύξηση 350 εκατ ευρώ.
5)Ως προς την πολιτική μείωση των NPEs στα 29,4 δισεκ. η τράπεζα πέτυχε τους στόχους 6μήνου ενώ με 49% προφανώς και χρειάζεται να ενισχύσει τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις.
6)Το core tier 1 διαμορφώνεται σε 13,6% ή 14% εφόσον ληφθούν υπόψη οι πωλήσεις NPEs και θυγατρικών.

Eurobank: Κέρδη 35,7 εκατ στο α΄ 6μηνο 2018 και μόλις 1,1 εκατ στο β΄ τρίμηνο – Πίεση και στα κεφάλαια

Κέρδη ύψους 35,7 εκατ ευρώ εμφάνισε στο α΄ 6μηνο του 2018 η Eurobank τα οποία κατανέμονται σε 34,5 εκατ στο α΄ τρίμηνο και 1,1 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2018.
Η μεγάλη πτώση στην κερδοφορία της Eurobank στο β΄ τρίμηνο αποδίδεται στις διακοπείσες δραστηριότητες.
Αν και υπάρχουν ορισμένα ψήγματα βελτίωσης π.χ. στον βασικό ποιοτικό δείκτη στα προ προβλέψεων έσοδα σημείωσαν αύξηση στα 243,9 εκατ στο β΄ τρίμηνο 2018 από 232 εκατ στο α΄ τρίμηνο 2018 ωστόσο άλλοι δείκτες δείχνουν επιβράδυνση όπως τα κεφάλαια.
Οι προβλέψεις της Eurobank στα 167 εκατ στο β΄ τρίμηνο και 337 εκατ στο α΄ 6μηνο 2018 αντιστοιχούν μόνο σε ένα τρίμηνο προβλέψεων της Alpha bank που έχει συνολικά προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στο α΄6μηνο 2018 650 εκατ ευρώ.
Ως προς το κεφαλαιώδες ζήτημα των NPEs ανέρχονται σε 40,7% του συνόλου των δανείων ή 19 δισεκ. ευρώ.
Στην Ελλάδα τα NPEs ανέρχονται σε 18,1 δισεκ. ή 44,9%.
Με βάση τη διάρθρωση των NPEs 12,4 δισεκ. προέρχονται από την λιανική τραπεζική – καταναλωτικά και στεγαστικά – και 5,7 δισεκ. από επιχειρηματικά.
Ο δείκτης κάλυψης προβληματικών ανοιγμάτων NPEs με προβλέψεις ανέρχεται στο 55,9% με 87,9% στα καταναλωτικά, 41,8% στα στεγαστικά και 57,4% στα επιχειρηματικά.
Η Eurobank έχει διενεργήσει συνολικές προβλέψεις 10,55 δισεκ. ευρώ.
Ως προς την επίτευξη των στόχων των NPEs στο β΄ τρίμηνο του 2018 είχε τεθεί στόχος 17,8 δισεκ. και πέτυχαν 17,3 δισεκ. επίδοση καλύτερη.  
Ως προς τα κεφάλαια ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 διαμορφώθηκε στο 14,8% στο β΄ τρίμηνο 2018 από 15,1% στο α΄ τρίμηνο του 2018.
Τα tangible book κεφάλαια της Eurobank ανέρχονται σε 4,85 δισεκ. ενώ το DTA δηλαδή η αναβαλλόμενη φορολογία σε 4,88 δισεκ. ευρώ.
Εάν ληφθεί υπόψη η πλήρης εφαρμογή της Βασιλείας 3 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core tier 1 διαμορφώνεται σε 11,8% ή 4,43 δισεκ.
Τα κεφάλαια χωρίς την αφαίρεση του IFRs 9 ύψους 1 δισεκ. ανέρχονται σε 5,59 δισεκ. ή 14,8%.
Ως προς τις επιδόσεις του εξωτερικού η Eurobank συνεχίζει την καλή της πορεία με κέρδη 73 εκατ εκ των οποίων 33 εκατ επετεύχθησαν στο α΄ τρίμηνο και 40 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2018.
Η Βουλγαρία και Κύπρος εμφάνισαν αξιόλογα αποτελέσματα 17 και 16 εκατ αντίστοιχα στο β΄ τρίμηνο 2018.
Θετικό στοιχείο για την Eurobank ήταν ότι η εξάρτηση από το ευρωσύστημα και το ELA μειώθηκε στα 1,8 εκατ μετά τις 20 Αυγούστου και η διαφορά καλύφθηκε από repos.

Πως θα πραγματοποιηθεί η τιτλοποίηση προβληματικών στεγαστικών δανείων 2 δισεκ.

Η Eurobank σχεδιάζει το πλάνο μείωσης των προβληματικών δανείων χωρίς αύξηση κεφαλαίου αλλά πως θα μειώσει τα NPEs;
Η Eurobank θα προχωρήσει στην πρώτη τιτλοποίηση στεγαστικών προβληματικών δανείων ύψους 2 δισεκ. ευρώ.
Για την τιτλοποίηση αυτή θα εκδοθούν 3 ομόλογα.
Ένα senior bond ύψους 1 δισεκ. ευρώ το οποίο θα αγοράσει η Eurobank
Ένα mezzanine bond – μεσαίο ομόλογο – ύψους 300 εκατ ευρώ περίπου που θα πουλήσει σε ξένο επενδυτή
Ένα junior bond ονομαστικής αξίας 700 εκατ και μηδενικής αξίας.
Πρακτικά η Eurobank εκδίδει 3 ομόλογα τα οποία το κύριο ομόλογο το διακρατεί και πουλάει στον επενδυτή 2 άλλα ομόλογα mezzanine και junior ύψους 1 δισεκ. ευρώ ονομαστικής αξίας.
Ο επενδυτής θα αγοράσει το mezzanine bond με discount το οποίο υπολογίζεται τουλάχιστον σε 40% δηλαδή η Eurobank θα επωμιστεί μια ζημία 180 εκατ ευρώ.
Τι κερδίζει η Eurobank;
Εάν η τράπεζα πουλούσε 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια σε σημερινές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το coverage ratio NPEs στα στεγαστικά είναι 40,7% και συμπεριλαμβάνοντας και μερικώς την αξία των collaterals θα ενέγραφε μια ζημία 700 εκατ ευρώ.
Δηλαδή εάν πουλούσε σήμερα 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια θα ενέγραφε μια ζημία περίπου 700 εκατ προφανώς εξέλιξη καταστροφική γιατί θα μείωνε και τα κεφάλαια της 700 εκατ.
Με την τιτλοποίηση ουσιαστικά αφαιρεί από τα χαρτοφυλάκια της 2 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια με ζημία 180 εκατ ευρώ την οποία σε μεγάλο βαθμό θα καλύψει μέσω του μηχανισμού της τιτλοποίησης.
Η Eurobank επέλεξε ένα αρκετά ρηξικέλευθο τρόπο χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 5 μήνες προετοιμασίας ώστε να εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές κυρίως τον SSM.
Η Eurobank δεν προσθέτει κεφάλαια με την τιτλοποίηση αλλά βρήκε ένα τρόπο να πουλήσει προβληματικά στεγαστικά δάνεια με το χαμηλότερο δυνητικό κόστος με την χαμηλότερη δυνητική ζημία.
Τα 3 ομόλογα της Eurobank θα είναι ελληνικού δικαίου και όχι αγγλικού και επιτρέπουν στην Eurobank αντλώντας 120 εκατ από τον επενδυτή να τα χρησιμοποιήσει για νέες προβλέψεις στο μέλλον.

Alpha bank: Υψηλές προβλέψεις, ζημίες 134 εκατ από την Κύπρο, μείωση εσόδων από trading, ζημίες από retail αλλά σταθερά κεφάλαια

Η επίδοση της Alpha bank στο α΄6μηνο του 2018 αποτέλεσε έκπληξη και σίγουρα όχι θετική.
Στο α΄ 6μηνο 2108 η Alpha bank εμφάνισε κέρδη μόλις 12 εκατ ή κατά το ορθότερο ζημία 52,9 εκατ στο β΄ τρίμηνο 2018 από 65,2 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2018.
Οι βασικές αιτίες για τις μεγάλες ζημίες στο β΄ τρίμηνο είναι
1)Μεγάλες ζημίες 134 εκατ από την Κύπρο που συνεχίζει να εκπλήσσει αρνητικά και να προβληματίζει σοβαρά για το τι πραγματικά έχει συμβεί.
Να σημειωθεί ότι συνολικά για το α΄6μηνο του 2018 εμφάνισε ζημίες 119,6 εκατ ευρώ.
2)Μειώθηκαν σημαντικά τα έκτακτα στα 88 εκατ στο β΄ τρίμηνο από 194 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2018.
3)Από το retail εμφανίζει σε προ φόρων βάση ζημίες 212 εκατ, ενώ κέρδη από το investment 336 εκατ ευρώ.
Η εικόνα της Alpha bank στο β΄ τρίμηνο του 2018 σε καμία περίπτωση δεν ενθουσίασε.
Ισχυρό χαρτί της Alpha bank παραμένουν τα κεφάλαια με tangible book 7,84 δισεκ. και 18,4% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1.
Με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 το core tier 1 της Alpha bank διαμορφώνεται σε 15,5% ή 7,3 δισεκ. ευρώ.
Ως προς τα προβληματικά ανοίγματα NPEs ανέρχονται σε 51,9% ή 28,8 δισεκ. ευρώ.
Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις coverage ratio NPEs ανέρχεται σε 50%.
Στην Ελλάδα τα NPEs ανέρχονται σε 24,3 δισεκ. ενώ ήταν 24,8 δισεκ. στο α΄ τρίμηνο του 2018.
Μέχρι το τέλος του 2018 μέως πώλησης 900 εκατ NPEs από το πρόγραμμα Mercury και 1 δισεκ. από το πρόγραμμα Jupiter θα μειώσει τα NPEs στα 21,4 δισεκ. στην Ελλάδα.
Ως προς την εξάρτηση από το ευρωσύστημα 3,1 δισεκ. έχει δανειστεί από την ΕΚΤ και 1,1 δισεκ. μέσω ELA.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια που διενήργησε η Alpha bank στο α΄ 6μηνο του 2018 ήταν 650 εκατ δηλαδή διπλάσιες από της Eurobank.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS