Αδιέξοδο στα ΕΛΤΑ - Αρνητικά ίδια κεφάλαια και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 200 εκατ.

Αδιέξοδο στα ΕΛΤΑ - Αρνητικά ίδια κεφάλαια και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 200 εκατ.
Η κρατική εταιρεία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού εξαιτίας των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου αλλά  και τη ζημιά που υπέστη από την “κατάρρευση” του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Τα  ...κάστανα από τη φωτιά καλείται να βγάλει η νέα διοίκηση των ΕΛΤΑ η οποία στην ουσία  πρέπει να ...τετραγωνίσει τον κύκλο και  κυρίως να αντιμετωπίσει τη νέα εποχή του ebanking  και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Η νέα διοίκηση με πρόεδρο τον κ. Πολυχρόνη Γριβέα και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ηλία Αθανασίου αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους σε μία κρίσιμη εποχή για τον Οργανισμό για τον οποίο κρίνεται η βιωσιμότητα όπως και ποιος πρέπει να είναι ο  ρόλος του στην απελευθερωμένη αγορά των ταχυμεταφορών.
Η κρατική εταιρεία όμως βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού εξαιτίας των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου αλλά  και τη ζημιά που υπέστη από την “κατάρρευση” του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το οποίο απορροφήθηκε από την Eurobank για να μη πληρώσουν το … μάρμαρο οι καταθέτες, η  οποία να σημειωθεί  κατέχει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ.
Το κόστος απομείωσης του ΤΤ απο τα ΕΛΤΑ υπολογίστηκε στα 211,7 εκατ. ευρώ, το οποίο μέχρι σήμερα δεν μπορεί να καλυφθεί από την εταιρεία.
Στη συνέχεια προστέθηκαν ζημιές ύψους 9 εκατ. ευρώ από το κούρεμα των ομολόγων το γνωστό PSI.
Επίσης η απερχόμενη διοίκηση  συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής το 2015 τοποθετώντας  3 εκατ. ευρώ και απέκτησε 10 εκατομμύρια  μετοχές.
Τρία χρόνια αργότερα  η επένδυση  εξαϋλώθηκε και μετά το reverse split της Τράπεζας Αττικής, τα ΕΛΤΑ κατέχουν  πλέον 705.218 μετοχές.
Η επένδυση των 3 εκατ.  ευρώ στα βιβλία των ΕΛΤΑ αποτιμάται μόλις σε 150.211 ευρώ, δηλαδή των 95% της  επένδυσης έγινε ...καπνός.
Ωστόσο η προηγούμενη διοίκηση προς αναζήτηση κεφαλαίων προχώρησε στην ρευστοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων που της απέφεραν ζεστό χρήμα ύψους 3 εκατ. ευρώ.
Πάντως το μεγαλύτερο πρόβλημα των ΕΛΤΑ  είναι οι οφειλές του Ελληνικού  Δημοσίου που ανέρχονται στα 252,8  εκατ. ευρώ και αφορούν την πενταετία  2013 - 2017. 
Προέρχονται από την υποχρέωση που ανέλαβαν τα ΕΛΤΑ να μεταφέρει την αλληλογραφία σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας μέχρι το 2028 με νομοθετική διάταξη του 2013.
Οι  ..”καυτές πατάτες” της νέας διοίκησης είναι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ και λήγουν το επόμενο δωδεκάμηνο αλλά και τα αρνητικά ίδια κεφάλαια.
Σύμφωνα με την Grant Thornton που έλεγξε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΤΑ του 2017 αναφέρει συγκεκριμένα “Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας αφού ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», καθίσταται αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920”.
Να σημειωθεί  ότι  κύκλος εργασιών υποχώρησε σε 340,7 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 342,8 εκατ. ευρώ  το 2016, παρουσιάζοντας ζημιές ύψους 15,7 εκατ.ευρώ σε  επίπεδο ομίλου. 

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr

www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS