Η JP Morgan παρουσιάζει τα καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών χωρίς σύσταση

Η JP Morgan παρουσιάζει τα καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών χωρίς σύσταση
Η JP Morgan δίνει μεγάλη προσοχή στην καταθετική βάση, αλλά και στην εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA
Τα καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών συνεχίζει να παρακολουθεί η JP Morgan, η οποία θεωρεί ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επενδυτικών τοποθετήσεων, χωρίς όμως να προβαίνει σε κάποια σύσταση.
Μάλιστα, η JP Morgan παρουσιάζει στους «πελάτες» της τόσο τη συνολική, όσο και την επιμέρους εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων, δίνοντας μεγάλη προσοχή στην καταθετική βάση, αλλά και στην εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ELA).
Η μεγάλη εικόνα:
 

Alpha Bank

H Alpha Bank είναι ένας από τους πιο σημαντικούς χρηματοοικονομικούς ομίλους στην Ελλάδα και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Έξω από την Ελλάδα, η Alpha Bank παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Αλβανία.Από τον Σεπτέμβριο του 2017, οι καταθέσεις αποτελούσαν το 55% του προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, από 44% πριν από δύο χρόνια, ενώ η χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος μειώθηκε σημαντικά από 27,1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ η τράπεζα έχει δεσμευτεί να εξαλείψει τη χρηματοδότηση μέσω ELA έως το 2019 μέσω εισροής καταθέσεων και πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές.

Η Alpha Bank διαθέτει δύο καλυμμένα ομόλογα ύψους 8 δισ. ευρώ
Στο Πρόγραμμα Έκδοσης Καλυμμένων Ομολογιών της Alpha Bank η JP Morgan έχει "απονείμει" την ετικέτα Covered Bond Label.Eurobank

Η Eurobank προσφέρει χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω ενός δικτύου 700 καταστημάτων εξυπηρέτησης πελατών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όπως στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Από τον Μάιο του 2018, οι καταθέσεις, ήτοι σχεδόν στα 35,3 δισ. ευρώ, στα δύο τρίτα του όγκου χρηματοδότησης της Eurobank (53,5 δισ. ευρώ), ενώ η χονδρική χρηματοδότηση ανήλθε στα 5,3 δισ. ευρώ, ή περίπου 10% της βάσης χρηματοδότησης.Εν τω μεταξύ, η χρηματοδότηση μέσω Ευρωσυστήματος ήταν σταθερή, μειωμένη όμως κατά 48% έναντι του τέλους του 2017 και σημαντικά χαμηλότερα από τα 32,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015.
Η Eurobank Ergasias διαθέτει δύο προγράμματα καλυμμένων ομολόγων ύψους 5 δισ. ευρώ.Εθνική Τράπεζα

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας είναι η παλαιότερη εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα, με 28% μερίδιο αγοράς στις συνολικές καταθέσεις και το 25% στη λιανική τραπεζική.
Εκτός από την κεντρική εγχώρια αγορά, το ίδρυμα επίσης επικεντρώνεται στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο.
Η τράπεζα παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής τραπεζικής, μεσιτείας, ασφάλισης, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και χρηματοδοτικής μίσθωσης και factoring.Είναι επίσης παρούσα σε εννέα άλλες χώρες, ως επί το πλείστον μέσω εξαγορών τοπικών τραπεζών: αυτές περιλαμβάνουν Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία και Μάλτα.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζεται κυρίως σε καταθέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν το 83% του συνόλου των χορηγήσεων του Ομίλου κατά το Μάρτιο του 2018.
Η τράπεζα έχει μηδενίσει την εξάρτησή της από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ / ELA, από τα 27,6 δισ. ευρώ που χρησιμοποιούσε το δεύτερο τρίμηνο του 2015.
Η Εθνική λειτουργεί δύο προγράμματα καλυμμένων ομολόγων ύψους 10 δισ. ευρώ.Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και μέσω πολυάριθμων στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών σε αρκετές δεκαετίες έχει εξελιχθεί στην ηγετική τράπεζα στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 30% σε δάνεια και μερίδιο 29% σε καταθέσεις.
Επιπλέον, Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί διεθνή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ευρώπη, στο Λονδίνο και στη Φρανκφούρτη μέσω 131 καταστημάτων.Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μια γκάμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με τις καταθέσεις (43,1 δισεκ. ευρώ) να διαμορφώνονται σε λίγο περισσότερο από τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης της Τράπεζας (63,6 δισ. ευρώ) τον Μάρτιο του 2018.
Η Τράπεζα σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα ύψους 500 χιλ., 1 δισ. και 1,75 δισ. το 2018, το 2019 και το 2020, αντίστοιχα.
Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει συνολικό καλυμμένο ομόλογο ύψους 10 δισ. ευρώ.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS