Επιβεβαιώνεται η επαφή Paulson με Qatar για δυνητικό deal στις τράπεζες – Υπέρ τάσσεται η Πειραιώς, κατά Alpha και ΤΧΣ

Επιβεβαιώνεται η επαφή Paulson με Qatar για δυνητικό deal στις τράπεζες – Υπέρ τάσσεται η Πειραιώς, κατά Alpha και ΤΧΣ
Οι επαφές του Paulson με το Qatar επιβεβαιώνεται ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει deal μεταξύ Πειραιώς και Alpha bank
Μετά το αποκλειστικό ρεπορτάζ του bankingnews στις 3 Σεπτεμβρίου ότι υπάρχουν έντονες παρασκηνιακές ζυμώσεις μεταξύ του Paulson που είναι μέτοχος της Πειραιώς και Alpha bank και του Qatar μέσω της εταιρίας Paramount για να συγχωνεύσουν τις δύο τράπεζες…προκύπτουν νέες εξελίξεις.
Πρωτίστως επιβεβαιώνεται η επαφή αυτή μεταξύ Paulson και Qatar.
Επίσης η Πειραιώς φαίνεται ότι τάσσεται υπέρ ενός deal στην λογική της συγκέντρωσης δυνάμεων ενώ αντιθέτως η Alpha bank τάσσεται κατά θεωρώντας ότι προέχει η εξυγίανση των τραπεζών.
Επίσης το ΤΧΣ που είναι βασικός μέτοχος στην Πειραιώς με 26% και στην Alpha bank με 10,98% δεν φαίνεται να διάκειται θετικά σε ένα deal κυρίως λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.  
Παρασκηνιακώς μπορεί να ειπωθεί ότι προβάλλονται πολλά επιχειρήματα υπέρ ή κατά, αλλά η ουσία είναι ότι το δυνητικό deal Πειραιώς με Alpha bank πάσχει σε πολλά σημεία.  

Τι ανέφερε χθες 3 Σεπτεμβρίου 2018 το bankingnews

Έντονες παρασκηνιακές ζυμώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Paulson που είναι μέτοχος της Πειραιώς και Alpha bank και του Qatar μέσω της εταιρίας Paramount.
Ο Paulson ελέγχει το 9,23% της Πειραιώς και μαζί με φίλα προσκείμενους μετόχους μπορεί να φθάνει το 18% ή 20%.
Επίσης ο Paulson ελέγχει το 7,32% της Alpha bank ενώ το Paramount από το Qatar ήλεγχε στο παρελθόν το 1,23% της Alpha bank.
Να σημειωθεί ότι στην Alpha bank η Blackrock εμφανίζεται με ποσοστά πέριξ του 5%.
Επίσης σημειώνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ελέγχει το 11% της Alpha bank και το 26% της τράπεζας Πειραιώς.
Με βάση ορισμένες επαφές που έχουν υπάρξει και το 2017 αλλά και την τρέχουσα περίοδο ο Paulson βλέπει θετικά την συγχώνευση Πειραιώς και Alpha bank και για τον λόγο αυτό έχει έρθει σε επαφές με μετόχους της Alpha bank μεταξύ αυτών και του Paramount από το Qatar.
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς έχει 59 δισεκ. ενεργητικό και η Alpha bank επίσης 59 δισεκ. ενεργητικό δηλαδή συνολικά 118 δισεκ. ευρώ.
Το βασικό επιχείρημα της πλευράς Paulson και όχι μόνο είναι ότι στρατηγικά θα μπορούσαν να συγχωνευθούν οι δύο τράπεζες με σχέση ανταλλαγής και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί μια συνολική εξυγίανση.
Με βάση τον διαχωρισμό της Πειραιώς σε καλή και «κακή τράπεζα» μπορεί να ειπωθεί ότι τα υγιή στοιχεία των τραπεζών Alpha bank και Πειραιώς είναι 70 δισεκ. ευρώ και τα μη υγιή περίπου 50 δισεκ. ευρώ.
Όμως το σχέδιο συγχώνευσης που επεξεργάζεται ο Paulson με το Qatar και άλλους μετόχους προσκρούει σε πολλά αντικεμενικά εμπόδια
Ποια είναι τα εμπόδια;
1)Η DGCom η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού θα απορρίψει το deal Πειραιώς και Alpha bank λόγω περαιτέρω συγκέντρωσης μιας αγοράς που είναι ήδη ακραία συγκεντρωμένη.
Οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα ελέγχουν το 95% της ελληνικής τραπεζικής αγοράς ότι οι 4 μεγαλύτερες γερμανικές ελέγχουν το 57% της γερμανικής αγοράς.
2)Ο βασικός λόγος που δημιουργήθηκαν 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαίος όπως τυχαίος δεν είναι ο λόγος που οι τράπεζες οδηγούν σε συνεχή συρρίκνωση ενεργητικού.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα το 2007 είχαν ενεργητικό 435 δισεκ. και σήμερα έχουν 237 δισεκ. ενεργητικό.
3)Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές στην ΕΚΤ θα διαφωνήσουν με τα σχέδια συγχώνευσης ελληνικών τραπεζών γιατί λόγους συστημικής ευστάθειας.
Η Alpha bank σήμερα με 59 δισεκ. ενεργητικό αντιστοιχεί στο 32% του ΑΕΠ και συγχωνευόμενες Alpha και Πειραιώς θα αντιστοιχούν στο 65% του ΑΕΠ.
Να σημειωθεί ότι ένα από τα βασικά θέματα που είχε ξεκαθαρίσει η ΕΚΤ ειδικά στην Ελλάδα είναι ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος ώστε να μην αυξάνουν το συστημικό ρίσκο.
Μια μεγάλη τράπεζα εάν καταρρεύσει μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση και την χώρα.
4)Μια συγχώνευση μεταξύ Πειραιώς και Alpha bank θα ήταν λάθος και για ένα άλλο λόγο.
Οι δύο τράπεζες μαζί έχουν 56-57 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα δηλαδή το 63% του συνόλου των NPEs στην Ελλάδα.
Οι τράπεζες προσπαθούν με αγωνιώδη τρόπο να μειώσουν τα NPEs οπότε η αντιμετώπιση ενός βουνού προβληματικών δανείων θα καθιστούσε την λύση του ακόμη δυσκολότερη.
5)Και ενώ τα ζητήματα του ανταγωνισμού και τα συστημικής ευστάθειας είναι καίρια, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που καθιστά απαγορευτικά τα deals μεταξύ των τραπεζών.
Μια συγχώνευση Πειραιώς και Alpha bank θα ισοδυναμούσε με μια τράπεζα που θα διάθετε 15 δισεκ. tangible book  κεφάλαια και 56-57 δισεκ. προβληματικά δάνεια όπερ σημαίνει ότι η ανάγκη για νέα κεφάλαια στο νέο σχήμα θα είναι μεγαλύτερη από ότι εάν παραμείνουν οι δύο τράπεζες αυτόνομες.
6)Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα.
Οι Πειραιώς και Alpha bank έχουν κάτι κοινό έχουν τα υψηλότερα προβληματικά δάνεια, άρα τα μεγαλύτερα προβλήματα στους ισολογισμούς τους.
Θα ήταν εγκληματικό λάθος να εξετάζονται συγχωνεύσεις χωρίς να έχει επέλθει εξυγίανση.

Υποσημείωση

Οι τράπεζες στην Ελλάδα βρίσκονται σε φάση εξυγίανσης.
Θα ήταν λάθος να εξετάζονται σενάρια συγχωνεύσεων εν μέσω τόσο δομικών προβλημάτων στο σύστημα.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS