Πως θα αυξηθούν τα έσοδα στις τράπεζες – Αύξηση επιτοκίων στα δάνεια, μείωση επιτοκίων στις καταθέσεις, μείωση προσωπικού η θεραπεία

Πως θα αυξηθούν τα έσοδα στις τράπεζες – Αύξηση επιτοκίων στα δάνεια, μείωση επιτοκίων στις καταθέσεις, μείωση προσωπικού η θεραπεία
Νέα μείωση προσωπικού και με απολύσεις, αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια και μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις....στον ορίζοντα
Τα έσοδα των ελληνικών τραπεζών επιβραδύνονται.
Δεν χορηγούν νέα δάνεια, τα margins υποχωρούν, ενώ η μείωση εξόδων δεν επαρκεί να καλύψει το χάσμα άπαξ και οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια παραμένουν ακόμη υψηλές, τουλάχιστον σε ορισμένες τράπεζες.
Χωρίς αύξηση εσόδων, θα πλήττονται τα τελικά αποτελέσματα, θα πλήττονται τα κεφάλαια και αντί η αναβαλλόμενη φορολογία να μειώνεται θα αυξάνεται.
Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό το μείζον ζήτημα της μείωσης των εσόδων;
Σε ένα ιδανικό περιβάλλον οι τράπεζες έχοντας κεφάλαια και ρευστότητα θα χορηγούσαν δάνεια και μέσω της αύξησης των εσόδων από τόκους και προμήθειες θα ενίσχυαν τα έσοδα τους.
Όμως το μόνο που δεν έχουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες είναι ιδανικό περιβάλλον.
Τι πρέπει να γίνει;
Δυστυχώς η θεραπεία σε αυτό το πρόβλημα είναι μονόδρομος.
Νέα μείωση προσωπικού και με απολύσεις, αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια και μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις.
Ο συνδυασμός αυτός είναι ο χειρότερος για τους τραπεζοϋπαλλήλους που έχουν καταποντιστεί και ο χειρότερος για την κοινωνία θα πληρώνει ακριβότερα τα δάνεια και θα κερδίζει λιγότερα από τις καταθέσεις.
Όμως σε αυτή την μη ιδανική συγκυρία δεν υπάρχουν άλλες επιλογές για τις τράπεζες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS