Ο Coeure της ΕΚΤ, οι κλειστές πόρτες... και οι τράπεζες που θέλουν ενέσεις ανάτασης

Ο Coeure της ΕΚΤ, οι κλειστές πόρτες... και οι τράπεζες που θέλουν ενέσεις ανάτασης
Οι τράπεζες χρειάζονται στήριξη συμβολική από την κυβέρνηση, υποστήριξη από τους μετόχους τους
Ο Coeure της ΕΚΤ ανέφερε σε συνέντευξη του ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αδύναμα κεφάλαια.
Κατά την άποψη μας η θέση αυτή αν και πολύ σωστή εκθέτει την ΕΚΤ.
Όταν υλοποιούσε τα stress tests δεν έβλεπε τα αδύναμα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών η ΕΚΤ;
Τι σημαίνει όμως αδύναμα κεφάλαια;
Με tangible book 24,5 δισεκ. ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 21,2 δισεκ. δηλαδή από τον πυρήνα των κεφαλαίων το καθαρό κεφάλαιο όχι το λογιστικό είναι 3,3 δισεκ. ευρώ.
Με 91 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα εγείρονται πολλά ερωτηματικά εάν επαρκούν τα 3,3 δισ κεφάλαια.
 
Οι τράπεζες χρειάζονται νέα κεφάλαια και πρέπει το 2019 να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Η πρόταση αυτή ως μήνυμα και ως θέμα πρέπει να έχει γραφεί τουλάχιστον 100 φορές μόνο το τελευταίο διάστημα στο bankingnews

Όμως οι πόρτες των αγορών είναι κλειστές.
Δεν μπορούν να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου, δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια μέσω ομολογιακών tier 2...
Η αδυναμία αυτή πρόσβασης στις αγορές των τραπεζών έχει γίνει αντιληπτή από τους επενδυτές.

Οι τράπεζες στην Ελλάδα θέλουν ενέσεις ανάτασης.
Υπάρχουν στοιχεία στους ισολογισμούς που έχουν πραγματική αξία.
Υπάρχουν και στοιχεία στους ισολογισμούς που είναι απλά περιττό βάρος.
Οι τράπεζες χρειάζονται στήριξη συμβολική από την κυβέρνηση, υποστήριξη από τους μετόχους τους

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS