Οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες στο γ΄ τρίμηνο 2018 δεν θα αποκλίνουν από το β΄ τρίμηνο 2018

Οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες στο γ΄ τρίμηνο 2018 δεν θα αποκλίνουν από το β΄ τρίμηνο 2018
Δεν θα υπάρξει κάποια έκπληξη που θα μπορούσε να αλλάξει για το ορατό μέλλον τις αποτιμήσεις των τραπεζών
Η εικόνα - σίγουρα όχι ενθαρρυντική - που διαμορφώθηκε στα αποτελέσματα α΄ 6μήνου 2018 φαίνεται ότι συντηρούνται ως τάση και στο γ΄ τρίμηνο του 2018 για τις ελληνικές τράπεζες.
Με βάση καλά ενημερωμένες πηγές η τάση που διαμορφώθηκε και περιλάμβανε
1)Κόπωση στα καθαρά έσοδα από τόκους NII
2)Κόπωση στα προ προβλέψεων έσοδα σε ορισμένες τράπεζες
3)Μείωση των κεφαλαίων και λόγω του IFRs 9
4)Υποβάθμιση της ποιότητας των κεφαλαίων
5)Αισθητή αύξηση των προβλέψεων στην Alpha bank για προβληματικά δάνεια λόγω του πλεονεκτήματος που διαθέτει σε κεφαλαιακό απόθεμα
6)Καλές επιδόσεις της Eurobank στο εξωτερικό κ.α.
Θα επαναληφθούν ως τάση και στο γ΄ τρίμηνο του 2018.
Οπότε δεν θα υπάρξει κάποια έκπληξη που θα μπορούσε να αλλάξει για το ορατό μέλλον τις αποτιμήσεις των τραπεζών

www.bankingenws.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS