Στο σφυρί πλοίο του Κ. Γιαννίκου του Alter από την Τράπεζα Πειραιώς

Στο σφυρί πλοίο του Κ. Γιαννίκου του Alter από την Τράπεζα  Πειραιώς
Αφορά ποσό που ξεπερνά το ένα εκατ. ευρώ
Η ώρα της πληρωμής ήρθε για τον άλλοτε ισχυρό αφεντικό Κώστα Γιαννίκου του τηλεοπτικού σταθμού Alter που έριξε «κανόνι» τον Μάιο του 2011 και ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ.
Οι εκδοτικές και οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις έφεραν υπέρ κέρδη  στον Κώστα  Γιαννίκο και ένα  μέρος απ’ αυτά πήγαν στην αγορά πλοίου, το οποίο βγαίνει στον πλειστηριασμό όπως και κάποια ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ακόμη ο κ. Κώστας Γιαννίκος και η σύζυγος του.
Πιο αναλυτικά η Τράπεζα Πειραιώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα «κόκκινα» χαρτοφυλάκια που ανέλαβε από την Ελληνική Τράπεζα και την Proton Bank και προχώρησε στη διαδικασία πλειστηριασμού για την είσπραξη των  εξόδων συνολικού ύψους 10.000 ευρώ από την κα Αικατερίνη Ερμήλιου του Ιωάννη και της Αμαλίας και σύζυγος του Κωνσταντίνου Γιαννίκου, κάτοικος Βούλας Αττικής.
Το συνολικό ποσό οφειλής ανέρχεται στο 1.020.049 ευρώ.
Τα δυο περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του κ. Κώστα Γιαννίκου είναι πράγματι χαμηλής αξίας αλλά ικανά να καλύψουν την  απαίτηση της επισπεύδουσας τράπεζας για την είσπραξη των επιπλέον εξόδων για τη διαδικασία του πλειστηριασμού.
Πρόκειται για μια αποθήκη 10 τετραγωνικών μέτρων και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στην περιοχή της Καλλιθέας Αττικής.
Η τιμή εκκίνησης  για την αποθήκη έχει ορισθεί στο ποσό των 2.900 ευρώ και για τη θέση στάθμευσης σε 6.900 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν το 30% της αρχικής τιμής για να  έχουν τα δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό.
Τα δύο ακίνητα που ανήκουν στην κα  Αικατερίνη Ερμηλίου σύζυγος του Κωνσταντίνου Γιαννίκου είχαν «βάρη» και υποθήκες.
Αρχικά από  την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  αντί του ποσού των 100.000 ευρώ.
Μια προσημείωση υπέρ της «PROTON BANK Α.Ε.», αντί του ποσού των 100.000 ευρώ.
Επίσης και  μία αναγκαστική κατάσχεση υπέρ της Φ.Α.Ε. Πειραιώς, αντί του ποσού των 459.193,47 ευρώ από τον Ιούνιο του 2012.
Η τελευταία αναγκαστική κατάσχεση έγινε από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», αντί του ποσού σε δέκα χιλιάδες ευρώ που είναι και η επισπεύδουσα της διαδικασίας.
Πάντως στην απόφαση του πλειστηριασμού του πλοίου η Τράπεζα Πειραιώς δηλώνει ότι δεν γνωρίζει κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα του πλειστηριαζόμενου πλοίου και επομένως δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη, κάθε δε ενδιαφερόμενος συμμετέχει στον διενεργούμενο πλειστηριασμό αποκλειστικά με δική του ευθύνη αφού προηγουμένως κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS