ΤτΕ: Κατά 3,2 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες - Στα 5,2 δισ. ευρώ

ΤτΕ: Κατά 3,2 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες - Στα 5,2 δισ. ευρώ
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 3,2 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών
Κατά 3,2 δισ. ευρώ μείωσε τη χρήση του μηχανισμού παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ειδικότερα, σήμερα στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 5,2 δισεκ. ευρώ έως και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 3,2 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS