ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα 29,5 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη στο α’ 6μηνο 2018 - Άνοδος κύκλου εργασιών 12,8%

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα 29,5 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη στο α’ 6μηνο 2018 - Άνοδος κύκλου εργασιών 12,8%
Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε 68,9 εκατ. ευρώ από 65,9 εκατ. ευρώ
Αύξηση καθαρών κερδών και όγκου πωλήσεων εμφάνισε για το α’ εξάμηνο του 2018 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υλοποίησε επενδύσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα (13/9/2018) ότι τα κέρδη της μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ, από 24,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2017, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε 68,9 εκατ. ευρώ από 65,9 εκατ. ευρώ.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση 12,8% και ανήλθε σε 1.053,2 εκατ. ευρώ από 934,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μεταβολή η οποία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,1% σε ενοποιημένο επίπεδο, (αύξηση κατά 9,4% στον κλάδο χαλκού και αύξηση κατά 4,4% στον κλάδο αλουμινίου) και σε μικρότερο βαθμό στην άνοδο των τιμών των μετάλλων.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 83,5 εκατ. ευρώ έναντι 88,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε κέρδη 82,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 90,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, επηρεασμένα από τη μείωση στα αποτελέσματα μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι κερδών 24,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου του 2017.
Ειδικότερα, τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, ήταν ανοδικά για το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε κέρδη 68,7 εκατ. ευρώ από κέρδη 65,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Τέλος, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 51,7 εκατ. ευρώ έναντι 61,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.
Όσον αφορά στον κλάδο του αλουμινίου της ElvalHalcor, το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκατ. ευρώ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η αναγκαία χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί μετά την υπογραφή των συμβάσεων με την European Investment Bank και την Commerzbank.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με την επένδυση αυτή η ElvalHalcor θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ενώ θα τεθούν οι βάσεις για επέκταση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροναυπηγικής.
Αναφορικά με την ζήτηση στον κλάδο, και στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση.
Αναφορικά με τον κλάδο του χαλκού, και μετά την ολοκλήρωση της φάσης των εγκρίσεων για την έναρξη της κοινοπραξίας στη Nedzink στην Ολλανδία, καταβλήθηκε το πρώτο μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και το πρόγραμμα επενδύσεων ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα.
Αναφορικά με την ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων, αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση, ενώ ο κλάδος επωφελείται ήδη από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από την στρατηγική μετατόπιση προς τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής στη Βουλγαρία Sofia Med να έχει αναπτυχθεί στο πρώτο εξάμηνο με διψήφιους ρυθμούς.


Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 4,4% και της αξίας κατά 10,5%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 518,1 εκατ.ευρώ.
Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 21,4 εκατ.ευρώ έναντι 29,7 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή του αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 43,7 εκατ.ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 41,8 εκατ.ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα αλουμινίου έχει ως εξής:


Κλάδος Χαλκού

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 9,4% έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2017 και της αξίας κατά 15,0%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 535,0 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 11,7 εκατ.ευρώ έναντι κερδών 10,6 εκατ.ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, λόγω της θετικής επίδρασης του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 25 εκατ.ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 24,1 εκατ.ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η συνοπτική ενοποιημένη συγκρίσιμη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα χαλκού έχει ως εξής:


www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS