Οι μνηστήρες για τα προϊόντα WELLA και η εισηγμένη Γρ. Σαράντης

Οι μνηστήρες για τα προϊόντα WELLA και η εισηγμένη Γρ. Σαράντης
Στην αφετηρία της διεκδίκησης είναι άλλες δύο εταιρείες
Τρείς είναι οι υποψήφιες εταιρείες που έχουν καταθέσει πρόταση εξαγοράς των προϊόντων Wella με την προοπτική της συνέχισης της διανομής των στην εγχώρια αγορά καθώς η εταιρεία Wella ΕΠΕ θυγατρική του πολυεθνικού κολοσσού COTY θέλει να αποχωρήσει από την ελληνική αγορά.
Ανάμεσα  στις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας πλήρη φάκελο είναι η εισηγμένη εταιρεία Γρ. Σαράντης, η οποία προσήλθε στη διαδικασία με υψηλές αξιώσεις.
Ανάμεσα στα κριτήρια που έχει θέσει η πωλήτρια εταιρεία εκτός του τιμήματος είναι ο νέος αγοραστής να διαθέτει δίκτυο διανομής και η υποστήριξη που θα είναι σε θέση να δώσει ο νέος διαχειριστής των προϊόντων Wella που να σημειωθεί καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις στην αγορά των καλλυντικών και της περιποίησης μαλλιών για επαγγελματική χρήση.
Η διοίκηση της εταιρείας που διαχειρίζεται τα προϊόντα έχει δηλώσει την πρόθεση της να αποχωρήσει από την εγχώρια αγορά μέχρι το τέλος του έτους και βγήκε στην αγορά αναζητώντας αγοραστή.
Στην αφετηρία της διεκδίκησης είναι άλλες δύο εταιρείες οι οποίες δεν συγκρίνονται με το μέγεθος της εισηγμένης αλλά  συμμετέχουν στη λίστα των υποψηφίων μνηστήρων καθώς πληρούν το κριτήριο της διανομής που θεωρείται καθοριστικής σημασίας σε  συνδυασμό όμως με το τίμημα που θα καταβληθεί από τον υποψήφιο αγοραστή.
Η τελική απόφαση για την ανάδειξη του νέου διαχειριστή των προϊόντων Wella αναμένεται να έχει εκδοθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.
Στο ενδεχόμενο να περάσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων στην εισηγμένη εταιρεία θα είναι σε θέση να ενοποιήσει τα μεγέθη της  νέας συμμετοχής στον ισολογισμό του 2019.  
Η Wella Ελλάς ΕΠΕ, στην οικονομική χρήση Ιούλιος 2016 έως τον Ιούνιο του 2017 εμφάνισε πωλήσεις 22,2 εκατ. ευρώ από 15,2 εκατ. ευρώ που ήταν στην προηγούμενη χρήση.
Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ από 12,6 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία εμφάνισε ζημιές προ φόρων 1,5 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ.
Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,145 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,179 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.
Σύμφωνα με πληροφορίες η οικονομική χρήση του 2018 εμφανίζει πωλήσεις πολύ κάτω των 20 εκατ. ευρώ  με αποτέλεσμα ο πολυεθνικός όμιλος COTY στο πρόσωπο του νέου συνεργάτη αναζητεί ένα ισχυρό δίκτυο διανομής για τη προώθηση των προϊόντων.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS