Εθνική Τράπεζα: Οι δαπάνες για διαφήμιση στο α΄ εξάμηνο 2018

Εθνική Τράπεζα: Οι δαπάνες για διαφήμιση στο α΄ εξάμηνο 2018
Οι πληρωμές λόγω διαφήμισης, προβολής και προώθησης ανήλθαν σε συνολικά 2.658.299,30 ευρώ (καθαρό ποσό)
Τα στοιχεία για τις πληρωμές που διενεργήθηκαν, προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, εντός του α΄ εξαμήνου του 2018, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.
Αναλυτικά, οι πληρωμές λόγω διαφήμισης, προβολής και προώθησης ανήλθαν σε συνολικά 2.658.299,30 ευρώ (καθαρό ποσό),ενώ καταβλήθηκαν επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για ΦΠΑ, αγγελιόσημο, ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων και λοιπές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού 761.463,40 ευρώ.
Οι πληρωμές λόγω δωρεάς, χορηγίας, επιχορήγησης ανήλθαν σε συνολικά 3.899.752,40 ευρώ προς νομικά πρόσωπα και 227.455,00 ευρώ προς φυσικά πρόσωπα, ενώ καταβλήθηκαν επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύνσεις, συνολικού ποσού 512.395,23 ευρώ.

Αναλυτικά τα στοιχεία
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS