Τιτάν: Στο 5% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC

Τιτάν: Στο 5% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC
Στο 5% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC στην Τιτάν
Στο 5% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC στην Τιτάν.
Ειδικότερα, η Τιτάν ανακοινώνει ότι μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε από την FMR LLC, την 13η Σεπτεμβρίου 2018 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που αυτή κατέχει μέσω των εταιριών FIAM Holdings LLC, FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Management & Research Company και FMR Co., Inc., ανήλθε σε 5,00% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS