Τιτάν: Επανακαθορισμός των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Τιτάν: Επανακαθορισμός των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.
Καθώς ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης δεν έχει πλέον την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους 
Στον επανακαθορισμό των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του, προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο της Τιτάν, κατόπιν της απόφασής του να μην έχει πλέον ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους και να αποκτήσει εκείνη του μη εκτελεστικού μέλους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (14/9/2018) ανακοίνωση, η Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 12.9.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιος Βιδάλης, από τις 14.9.2018, δεν θα έχει πλέον την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και θα αποκτήσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους.
Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στον επανακαθορισμό, από 14.9.2018, των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3016/2002, ως εξής:
Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Νέλλος Κανελλόπουλος, Μιχαήλ Κολακίδης, Βασίλειος Ζαρκαλής, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου και Τάκης- Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Ηρώ Αθανασίου, Ευθύμιος Βιδάλης, Δώρος Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος Μακρίδης, Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Πλούταρχος Σακελλάρης και Πέτρος Σαμπατακάκης.
Επτά από τα ανωτέρω εννέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Ηρώ Αθανασίου, Δώρος Κωνσταντίνου, Δόμνα Μιράσγεζη- Μπερνίτσα, Αλέξανδρος Μακρίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Πλούταρχος Σακελλάρης και Πέτρος Σαμπατακάκης, έχουν ορισθεί ως ανεξάρτητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, από τη Γενική Συνέλευση της 17.6.2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS