Αυτοί που «κουνούν το δάχτυλο στην Ελλάδα»... οι Γερμανοί, δεν εφαρμόζουν τις συστάσεις της Κομισιόν για την οικονομία τους

Αυτοί που «κουνούν το δάχτυλο στην Ελλάδα»... οι Γερμανοί, δεν εφαρμόζουν τις συστάσεις της Κομισιόν για την οικονομία τους
Η ΕΕ κάνει σημαντικές "πολιτικές επιλογές" σχετικά με το ποιες ανισορροπίες κρίνονται υπερβολικές και ποιες όχι
Μπορεί η Ελλάδα να έχει κατακριθεί πολλάκις από τους Ευρωπαίους - πιστωτές της ότι δεν εφαρμόζει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα δημοσιονομικά της, εντούτοις, έρευνα του ινστιτούτου Bruegel δείχνει ότι η Γερμανία είναι με το χαμηλότερο "σκορ" στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών συστάσεων.
Ειδικότερα, στην ανάλυση "Is the European Semester effective and useful?" (Είναι το 'ευρωπαϊκό εξάμηνο' αποτελεσματικό και χρήσιμο), εξετάζεται η συνολική εφαρμογή των συστάσεων της ΕΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, από τις χώρες μέλη.
Όπως διαπιστώνουν οι ερευνητές, η συνολική εφαρμογή των συστάσεων των χωρών της ΕΕ έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως όσον αφορά τις συστάσεις που απευθύνονται σε χώρες με υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες.
Δημιουργώντας μάλιστα ένα "σκορ" στην εφαρμογή των συστάσεων, η χειρότερη είναι η Λιθουανία, έπεται η Σλοβακία και μετά... η Γερμανία.
Στην έκτη χειρότερη θέση η Κύπρος, ενώ στις πρώτες θέσεις είναι η Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και η Σλοβενία.
Αναλυτικά:
 

Το περιεχόμενο της πολιτικής των συστάσεων ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με τις οικονομικές προτεραιότητες που υπογραμμίζονται από τις αντίστοιχες νομικές βάσεις τους, αλλά ένα μεγάλο μέρος των συστάσεων, όπως η φροντίδα των παιδιών, χαρακτηρίζεται επίσης ως σημαντικό για την επίλυση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.
Επιπλέον, για χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες, το ΔΝΤ τείνει να τις τονίζει πιο συχνά από ό, τι η ΕΕ.
Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν επίσης ότι η ΕΕ κάνει σημαντικές "πολιτικές επιλογές" σχετικά με το ποιες ανισορροπίες κρίνονται υπερβολικές και ποιες όχι.
Η χαμηλή εφαρμογή είναι πιθανότατα αποτέλεσμα του θεμελιώδους διλήμματος που αντιμετωπίζει η ΕΕ.
Οι εθνικές πολιτικές έχουν σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις, καθιστώντας τον συντονισμό σημαντικό, αλλά οι χώρες παίρνουν κυρίαρχες αποφάσεις που βασίζονται κυρίως σε εθνικές εκτιμήσεις.
Κατά συνέπεια, υποστηρίζουν ότι οι συστάσεις που δίνονται στο πλαίσιο των μακροοικονομικών ανισορροπιών πρέπει να επικεντρωθούν σε βασικά ζητήματα μακροοικονομικής και διασυνοριακής συνάφειας.
Τέλος, η άσκηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι πολύ δύσκολο να αφομοιωθεί και η επικοινωνία των βασικών αναλύσεων και συστάσεων θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά για να γίνει πιο προσιτή στους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS