Άνοδος 1,3% του γενικού δείκτη απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο στο β΄ τρίμηνο του 2018

Άνοδος 1,3% του γενικού δείκτη απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο στο β΄ τρίμηνο του 2018
Άνοδος 1,3% του γενικού δείκτη απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο στο β΄ τρίμηνο του 2018
Ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο του β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2018, αύξηση 2,3%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης ωρών εργασίας στο λιανικό εμπόριο του β΄ τριμήνου 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2018, αύξηση 1,2%.
Ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο λιανικό εμπόριο του β΄ τριμήνου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2018, αύξηση 19,8%.
Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων του β΄ τριμήνου 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,4%, ο αντίστοιχος δείκτης ωρών εργασίας αύξηση 0,2% και ο αντίστοιχος δείκτης μισθών και ημερομισθίων, αύξηση 0,3%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS