S&P: Αναβάθμιση της αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας στο ΒΒΒ-, με σταθερό outlook

S&P: Αναβάθμιση της αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας στο ΒΒΒ-, με σταθερό outlook
Ο οίκος τονίζει ότι η κυπριακή οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό έως και το 2021
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας στο ΒΒΒ-, με σταθερό outlook προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, τονίζοντας ότι βασικός λόγος αυτής της κίνησης είναι οι θετικές προοπτικές ανάπτυξης και η «συγκέντρωση» του τραπεζικού κλάδου.
Σύμφωνα με τον οίκο η κυπριακή οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό έως το 2021, γεγονός που θα βοηθήσει την κυβέρνηση της χώρας να μειώσει το χρέος της.
Παράλληλα οι κυπριακές αρχές έχουν επιτύχει στην προσπάθειά τους να μειώσουν σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα, γεγονός που έχει βελτιώσει την «υγεία» και αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να το πράττουν.Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 30.000 δολάρια έως το 2021, ενώ σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση είχε και η επιτυχημένη προσπάθεια της κυπριακής κυβέρνησης να προχωρήσει σε «συγκέντρωση δυνάμεων» τόσο στον τομέα υγείας όσο και στον τραπεζικό κλάδο.
Σημειώνεται ότι το 2018 η κυπριακή κυβέρνηση στήριξε με ποσό αντίστοιχο του 15% του ΑΕΠ την Συνεργατική Τράπεζα Κύπρου, προκειμένου να υπάρξει «καθαρισμός» του ισολογισμού της και τα μη εξυπηρετούμενα assets να μεταφερθούν σε μία άλλη εταιρεία.
Αυτή η κίνηση αυτό θα μειώσει σημαντικά τα NPEs του τραπεζικού τομέα σε περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των δανείων από το ένα πέμπτο που ήταν πριν.
Ο οίκος αναμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες νομοθετικές αλλαγές που θα στηρίξουν τις προσπάθειες των  κυπριακών τραπεζών για περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων assets, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Στα αρνητικά για την κυπριακή οικονομία περιλαμβάνεται το υψηλό χρέος της χώρας, αλλά και το υψηλό επίπεδο NPEs.
Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι λιγότερο πιθανό να εξετάσει τις μικρότερες οικονομίες της ευρωζώνης, όπως αυτή της Κύπρου, κατά τον καθορισμό νέων πολιτικών.
Ο οίκος αναμένει ότι η κυπριακή οικονομία θα «τρέξει» με ρυθμό 4% το 2018 και θα επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης κατά μέσο όρο στο 3% μεταξύ 2019 και 2021.Οποιαδήποτε περαιτέρω κρατική στήριξη στον τραπεζικό τομέα για τα «bad assets» πιθανόν να επηρεάσουν μόνο μετριοπαθώς το δημόσιο χρέος.
Παρά την άνοδο το 2018 το δημόσιο χρέους θα μειωθεί στο 83% του ΑΕΠ .
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι πιθανό να διευρυνθεί ελαφρώς έως το 2010.
Η S&P εκτιμά ότι τα NPEs θα μειωθούν στο 34% μέχρι τα τέλη του 2018 από 51% το 2017.
H  CCB πωλήθηκε στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, την Ελληνική Τράπεζα.
Σύμφωνα με τους όρους πώλησης, η Ελληνική Τράπεζα απέκτησε χαρτοφυλάκιο τα περιουσιακά στοιχεία που αποδίδουν κατά κύριο λόγο και η κατοχή κρατικών ομολόγων της CCB κατά την ανάληψη υποχρεώσεων από τις καταθέσεις της CCB.
Η συναλλαγή αυτή θα απαλλάξει το τραπεζικό σύστημα από NPEs ύψους 5,7 δισ. ευρώ (περίπου το 30% του ΑΕΠ.
Εξάλλου, οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία θα επιτρέψουν στις τράπεζες να μειώσουν τα NPEs τους ταχύτερα
μέσω αποκλεισμού, βιώσιμων αναδιαρθρώσεων και πώλησης δανείων και τιτλοποιήσεις.
Η οικονομική υποστήριξη της CCB συνέλαβε την πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους.
Εκτιμούμε ότι το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης θα φθάσει το 104% του ΑΕΠ έως το 2010
τέλος 2018.
 Ωστόσο, δεδομένης της προσδοκίας της S&P  ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τα τρέχοντα πλεονάσματα του προϋπολογισμού, το δημόσιο χρέος  θα αρχίσει να μειώνεται και πάλι από το 2019, μειώνοντας σε λιγότερο από 90% το 2021.
Τα δημόσια οικονομικά της Κύπρου έχουν επωφεληθεί από ισχυρές εισπράξεις εσόδων και
περιορισμό των δαπανών.
Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2018, η γενική κυβέρνηση είχε πλεόνασμα  2,6% του ΑΕΠ έναντι ενός πλήρους στόχου του 1,7%.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου έχει μειωθεί σημαντικά από το 2008, όταν ήταν περίπου 15% του ΑΕΠ, στο 1,4% του ΑΕΠ το 2017, με το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης που οφείλεται στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.
Παρ 'όλα αυτά, προβάλλουμε το εμπορικό έλλειμμα θα προσεγγίσει το 2% του ΑΕΠ το 2021 από 1,5% το 2018, από την αύξηση των εισαγωγών, με τη σειρά της να οφείλεται στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS