Με τροπολογία επισπεύδεται η διαδικασία για τον κατώτατο μισθό - Αύξηση έως 30 ευρώ εγκρίνουν οι δανειστές

Με τροπολογία επισπεύδεται η διαδικασία για τον κατώτατο μισθό - Αύξηση έως 30 ευρώ εγκρίνουν οι δανειστές
Οι ευρωπαίοι εταίροι έχουν ήδη διαμηνύσει ότι δε θα εγκρίνουν αύξηση που θα ξεπερνά το 5%
Το σήμα εκκίνησης για να αρχίσει η διαδικασία καθορισμού του νέου κατώτατου μισθού θα δοθεί αύριο Πέμπτη με την τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου.
Η τροπολογία τροποποιεί το χρονοδιάγραμμα ( μόνο για φέτος) για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού που προέβλεπε ο νόμος Βρούτση του 2013 ώστε ο νέος αυξημένος μισθός να νομοθετηθεί τον Ιανουάριο του 2019.
Παράλληλα θα καταργηθεί ο υποκατώτατος μισθός και ο νέος μισθός θα ισχύει για όλους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.
Η αύξηση θα συντελεστεί σε δύο δόσεις κατά τα πρότυπα της Πορτογαλίας.
Οι ευρωπαίοι εταίροι έχουν ήδη διαμηνύσει ότι δε θα εγκρίνουν αύξηση που θα ξεπερνά το 5%.
Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να έχει συγκροτηθεί και η 3μελής Επιτροπή Διαβούλευσης που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., έναν εκπρόσωπο του υπουργού Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της υπουργού Εργασίας.
Η επιτροπή θα δώσει την εκκίνηση για την πολύπλοκη διαδικασία η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 4 μήνες.
O βασικός μισθός καθορίζεται από το κράτος με συγκεκριμένη διαδικασία και χρονοδιάγραμμα  που αρχίζει από το Φεβρουάριο κάθε έτους και καταλήγει  στη διατύπωση εισηγήσεων για το ύψος του μισθού το καλοκαίρι κάθε έτους.
Κατ’ εξαίρεση το 2018 η διαδικασία θα επισπευσθεί με την τροπολογία Αχτσιόγλου.
Το ύψος του κατώτατου μισθού θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.
Η διαδικασία προβλέπει εκθέσεις και επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων φορέων, εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, υπομνήματα, προφορική διαβούλευση και σύνταξη Πορίσματος Διαβούλευσης από εμπειρογνώμονες.
Η υπουργός Εργασίας το λαμβάνει υπόψη της προκειμένου να εισηγηθεί τον νέο μισθό στο υπουργικό συμβούλιο.
Αναλυτικά τα βήματα που προβλέπονται είναι:

1. Η Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης αποστέλλει πρόσκληση προς εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Στατιστική Αρχή, ο ΟΑΕΔ, το ΙΝΕ-Γ.Σ.Ε.Ε., το ΙΜΕ-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το ΙΟΒΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ο ΟΜΕΔ, το ΙΝ.ΕΜ.Υ. - ΕΣΕΕ να συντάξουν έκθεση για την αξιολόγηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες. Η πρόσκληση αποστέλλεται στην πάγια διαδικασία εντός του τελευταίου 10ημέρου του Φεβρουαρίου και οι εκθέσεις υποβάλλονται έως την 31η Μαρτίου. Ειδικά για το 2018 η πρόσκληση θα αποσταλεί την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και οι εκθέσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 31η Οκτωβρίου.

2. Σχηματίζεται φάκελος με τις εκθέσεις και αποστέλλεται προς τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων για την έκφραση της γνώμης τους, με υποβολή υπομνήματος.

3. Τα υπομνήματα και η τεκμηρίωση κάθε διαβουλευόμενου διαβιβάζεται προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και δίνεται περιθώριο 15 ημερών για προφορική διαβούλευση.

4. Όλα τα υπομνήματα και η τεκμηρίωση των διαβουλευομένων, καθώς και οι εκθέσεις των επιστημονικών φορέων διαβιβάζονται εντός των επόμενων 15 ημερών (συνεπώς μέχρι 30 Νοεμβρίου) στο ΚΕΠΕ προς σύνταξη του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, σε συνεργασία με επιτροπή 5 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Στο Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης εκτός από την καταγραφή των προτάσεων διατυπώνεται και γνώμη για τις δυνατότητες προσαρμογής του κατώτατου μισθού.

5. Το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους – δηλαδή μέχρι 31η Δεκεμβρίου στην προσεχή διαδικασία.

6. Το Σχέδιο υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Εργασίας.

7. Στο τέλος του μήνα που ακολουθεί την ολοκλήρωση του Πορίσματος Διαβούλευσης, δηλαδή εντός του τελευταίου 15ημέρου του Ιανουαρίου 2019 (το 2ο 15ήμερο του Ιουνίου στην πάγια διαδικασία) η υπουργός Εργασίας εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κατώτατο μισθό, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης. Ακολούθως, εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS