Σαββάκης (ΣΒΒΕ): Επιτακτική η ανάγκη η ελληνική βιομηχανία να περάσει στην ψηφιακή εποχή

Σαββάκης (ΣΒΒΕ): Επιτακτική η ανάγκη η ελληνική βιομηχανία να περάσει στην ψηφιακή εποχή
Ο ΣΒΒΕ προτείνει την περαιτέρω αξιοποίηση του Υπουργείου Βιομηχανίας, με την υλοποίηση προγράμματος εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία, με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – Industry 4.0»
Για τη μετάβαση της βιομηχανίας στην ψηφιακή εποχή και την επιτυχημένη διαχείριση των προκλήσεων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, είναι προφανές ότι η χώρα μας θα πρέπει να προσαρμοσθεί ταχύτατα στα νέα δεδομένα και τις νέες συνθήκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού, υλοποιώντας πρωτοβουλίες «τύπου» «Industry 4.0».
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ προτείνει την περαιτέρω αξιοποίηση του Υπουργείου Βιομηχανίας, με την υλοποίηση προγράμματος εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία, με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – Industry 4.0»
Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, είναι βέβαιο ότι η χώρα θα εκκινήσει τη μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή και τη δημιουργία του δικού της αναπτυξιακού σχεδίου για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από την 4η βιομηχανική επανάσταση.
Άλλωστε, όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διαθέτουν ήδη τα δικά τους μέτρα πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής βιομηχανίας, εκτός από την Ελλάδα.
Η εμπειρία και οι «καλές πρακτικές» από τις χώρες αυτές, προτείνουμε να αξιοποιηθούν από τη χώρα μας και να μετουσιωθούν σε κατευθύνσεις σχεδιασμού του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της πατρίδας μας.
Ενδεικτικά, μέτρα παρέμβασης του προγράμματος εθνικής στρατηγικής «ΕΛΛΑΔΑ – Industry 4.0», είναι:

1. Εθνικό πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, με:

·  Ψηφιοποίηση της λειτουργίας Δημοσίου τομέα,

·  Δια-λειτουργικότητα συστημάτων, και,

· Καθολική ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

2. Σχεδιασμός και ολοκλήρωση ψηφιακών υποδομών και υλοποίηση επενδύσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT).

3. Χρηματοδότηση επενδύσεων καινοτομίας και εφαρμοσμένων ερευνητικών έργων σε τομείς προτεραιότητας για τη μεταποίηση, όπως:

· αυτοματοποίησης παραγωγικών διαδικασιών,

· τεχνικής νοημοσύνης,

· διαδικτύου των πραγμάτων,

·  βιο-επιστημών

·  νανοτεχνολογιας κ.λ.π.

4. Θέσπιση ειδικών – κλαδικών προγραμμάτων ψηφιοποίησης, όπως:

·  ψηφιακή γεωργία,

· βιομηχανικές εφαρμογές και επενδύσεις αναδιάρθρωσης,

· ψηφιακός τουρισμός,

· μεταφορές και logistics.

5. Προσαρμογές στην αγορά εργασίας και στο εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα.
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης για την προσαρμογή των προσόντων των εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.
Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα, η δικτύωση, η έκταση και οι σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία συνολικά της οικονομίας και της κοινωνίας, θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Ειδικά για τη βιομηχανία, διαδικτυακά συστήματα θα συνδέονται με τον εξοπλισμό παραγωγής, αλλά και με χώρους συνεργαζόμενων παραγωγών και αγορών.
Αυτό θα μπορέσει να υλοποιηθεί και να διαδοθεί μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου των πραγμάτων (IOT), συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των διαφόρων παραγωγικών συστημάτων, η οποία θα γίνεται μέσω αποκεντρωμένων αποφάσεων και Τεχνικής Νοημοσύνης (ΑΙ) καθώς επίσης και με τον συνδυασμό πολλών νέων συγκλινουσών τεχνολογιών, όπως: converging technologies όπως black chain, cyber security, big data κλπ.
Βεβαίως, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας θα είναι μεγάλες.
Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι το 60% των παιδιών που ξεκινούν το δημοτικό σχολείο, θα εργασθούν σε ειδικότητες που ακόμα δεν τις γνωρίζουμε, γιατί απλούστατα δεν έχουν δημιουργηθεί.
Άρα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, πέρα από την προφανή προσαρμογή της ίδιας της μεταποιητικής δραστηριότητας στα νέα δεδομένα, και η ανάλογη προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις αλλαγές που έρχονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση.
Είναι η μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, ούτως ώστε να μειωθούν οι τωρινές και οι μελλοντικές κοινωνικές ανισότητες.

Αθανάσιος Σαββάκης,
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS