Αττικές Εκδόσεις: Οι τραπεζικές … ανάσες η καθοδική πορεία και τα «μισθολογικά»

Αττικές Εκδόσεις: Οι τραπεζικές … ανάσες η καθοδική πορεία και τα «μισθολογικά»
Η βουτιά των περιοδικών, η πτώση μεγεθών και τα περίεργα με τις εργοδοτικές εισφορές
Οι βαθιές ανάσες που πήρε το 2017 από τις τράπεζες ο όμιλος Αττικών Εκδόσεων φάνηκε ότι ήταν απαραίτητες καθώς στο εξάμηνο του 2018 ο όμιλος δεν παρεκκλίνει της δραματικής πορείας συνολικά του κλάδου των περιοδικών.
Βέβαια οι μέτοχοι του εξωτερικού έχουν υπογράψει σύμβαση να δανειοδοτήσουν την εταιρία έως και 3 εκ ευρώ αλλά δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμής να δώσουν πάνω από 1 εκ ευρώ λόγω της συμφωνίας με τις τράπεζες.
Η περίοδος δανεισμού λήγει την 31/12/2018 αλλά η εταιρία θεωρεί δεδομένο ότι θα παραταθεί.
Πάντως η εικόνα εξαμήνου του ομίλου αποτυπώνει το πολύ δύσκολο περιβάλλον με σημαντική πτώση εσόδων από κυκλοφορία  αλλά και μικρότερη από τη διαφήμιση.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασε μείωση σε σχέση με την περσινή συγκρίσιμη περίοδο κατά 3.5 εκ ευρώ, ή σε ποσοστό 18,32% και 2.6 εκ ευρώ ή σε ποσοστό 22,69%.
Η πτώση των εσόδων είχε ως συνέπεια τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για τον Όμιλο να μειωθούν κατά 48,6% σε 195 χιλ. ευρώ έναντι 379 χιλ. ευρώ στο περυσινό εξάμηνο
Σε ότι αφορά στο δανεισμό το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου της μητρικής Εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς την 30.06.2018 ήταν 4.918 χιλ. εύρω.
Σύμφωνα με την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής που υπογράφτηκε στις 11.10.2017 το ομολογιακό δάνειο εκτείνεται χρονικά μέχρι την 31.12.2021.
Ως εγγύηση του ομολογιακού δανείου η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει ως ενέχυρο το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Τηλέραμα Α.Ε.
Το υπόλοιπο του χρεολυτικού δανείου της θυγατρικής εταιρεία Civico LTD με την Τράπεζα Πειραιώς την 30.06.2018 ήταν 1.775 χιλ. ευρώ.
Σύμφωνα με την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής που υπογράφτηκε στις 9.6.2016 το χρεολυτικό δάνειο εκτείνεται χρονικά μέχρι την 31.12.2022.
Το υπόλοιπο του χρεολυτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας Attica Media Serbia Ltd με την Piraeus Bank Serbia την 30.06.2018 ήταν 482 χιλ. ευρώ.
Σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφτηκε στις 29.9.2017 το χρεολυτικό δάνειο εκτείνεται χρονικά μέχρι την 31.12.2020
Αξίζει να σημειωθεί ότι η  εταιρία μειώνει το μισθολογικό κόστος παρά το γεγονός ότι αυξάνει το προσωπικό της.
Ειδικότερα για μισθούς στο φετινό εξάμηνο πλήρωσε 200.000 ευρώ λιγότερα από το περυσινό παρά την αύξηση του προσωπικού κατά 21 άτομα στα 293.
Σημειωτέον ότι και οι αποζημιώσεις απόλυσης αυξήθηκαν γεγονός που δείχνει αντικατάσταση προσωπικού αλλά με χαμηλότερους μισθούς και μείωση απολαβών στο υφιστάμενο προσωπικό.
Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση  είναι ότι υπάρχει αύξηση των εργοδοτικών εισφορών μεν στα 605 χιλιάδες ευρώ από 555.000 αλλά μόνο η αύξηση για την εισφορά 2% του κύκλου εργασιών στον ΕΔΟΕΑΠ είναι της τάξεως των 280.000 ευρώ.
Πληρώθηκε άραγε η εισφορά αυτή και αν όχι που καταγράφεται η υποχρέωση.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com 

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS