«Ζεστό χρήμα» στη Forthnet - Στα 5 εκατ. το τίμημα για την πώληση της θυγατρικής στην Linxx

«Ζεστό χρήμα» στη Forthnet - Στα 5 εκατ. το τίμημα για την πώληση της θυγατρικής στην Linxx
Η πώληση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα φάση, καθώς θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα του ομίλου τηλεπικοινωνιών
Στα 5 εκατ. ευρώ ανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες το τίμημα για την πώληση της Forth - CRS, θυγατρικής της Forthnet, στην ελβετική Linxx.
Η πώληση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα φάση, καθώς θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα του ομίλου τηλεπικοινωνιών.

Τι ανέφερε η ανακοίνωση της Forthnet

Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών με την ελβετική εταιρεία «LINXX HOLDING S.A.» για την πώληση του ποσοστού 99,31% που κατείχε στην θυγατρική της εταιρεία «FORTH-CRS Α.Ε.», υπέγραψε η Forthnet.
Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Fοrthnet για το έτος που έληξε στις 31.12.2017, οι δραστηριότητες της FORTH-CRS αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1,6% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Εταιρείας.
Η πώληση της FORTH-CRS είναι μέρος του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Fοrthnet και εντάσσεται στην στρατηγική ενίσχυσης των κυρίων τομέων στους οποίους διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης και συνδυασμένων υπηρεσιών (Pay-TV / 3Play), ενώ αναμένεται να συμβάλει στις πρωτοβουλίες της Εταιρείας για τη βελτίωση της ρευστότητάς της.
Η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της FORTH-CRS τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, οπότε και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS