Έδραση Ψαλλίδας: Για τις 8/10 αναβάλλονται οι αποφάσεις για τροποποίηση ημερομηνίας των ισολογισμών μετασχηματισμού

Έδραση Ψαλλίδας: Για τις 8/10 αναβάλλονται οι αποφάσεις για τροποποίηση ημερομηνίας των ισολογισμών μετασχηματισμού
O πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι δεν μπορεί το ανωτέρω θέμα να συζητηθεί διότι χρειάζεται αυξημένη μετοχική απαρτία
Για τη Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που έχει προσδιοριστεί στις 8 Οκτωβρίου 2018, μετατέθηκαν -λόγω έλλειψης αυξημένης απαρτίας- οι αποφάσεις για τροποποίηση της ημερομηνίας των ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση εταιρειών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (24/9/2018) ανακοίνωση, την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έδραση Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε., στα γραφεία της εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 23ης Ιουλίου 2018, πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Παρέστησαν νόμιμα 13 μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν 3.367.361 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι ποσοστό 42,91%.
Συνέπεια αυτού δεν υπήρξε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού απαρτία του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 6ον: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών Έδραση Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε., Edratec Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ & Enviprosystems ATE με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
O Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι δεν μπορεί το ανωτέρω θέμα να συζητηθεί διότι χρειάζεται αυξημένη μετοχική απαρτία, κατόπιν αυτού παραπέμπεται στην Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που έχει προσδιοριστεί με την ίδια πρόσκληση στις 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS