Οργανισμός Διαιτησίας: Αυξήσεις 70 - 350 ευρώ για τους εργαζόμενους στα Fast Food

Οργανισμός Διαιτησίας: Αυξήσεις 70 - 350 ευρώ για τους εργαζόμενους στα Fast Food
Ο βασικός μισθός για τους διανομείς, για παράδειγμα, ορίζεται σε 657,70 ευρώ
Μετά την απόρριψη της έφεσης των εργοδοτών από τον ΟΜΕΔ, οι αλυσίδες εστίασης και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια  να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν τις διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για τους μισθούς των εργαζόμενων.
Ειδικά η υπ’ αριθ. ΠΕΝΤ.3/2018 Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ταχυφαγεία  θα εφαρμοστεί αναδρομικά  από 29.03.2017 έως 29.03.2018 , διάστημα που αντιστοιχεί στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
«Η σύμβαση σήμερα  δεν είναι εν ισχύ αλλά οι εργοδότες έχουν αναδρομική υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των περίπου 5.000 εργαζομένων πολύπαθων εργαζομένων στον πλέον απορυθμισμένο επισιτιστικό τομέα και θα καλέσουμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας να διαπιστώσουν το βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων», σημειώνει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επισιτισμού κ. Παναγιώτης Προύντζος.
Δεδομένου ότι οι εν λόγω μισθοί σήμερα κυμαίνονται στην περιοχή του κατώτατου των 586 ευρώ, οι ενδεχόμενες αυξήσεις είναι σημαντικές καθώς οι κατώτατες αποδοχές που προβλέπει η κλαδική του επισιτισμού κυμαίνονται από 655 ευρώ έως και 940 ευρώ.
Ο βασικός μισθός για τους διανομείς, για παράδειγμα, ορίζεται σε 657,70 ευρώ, ενώ οι έγγαμοι δικαιούνται και επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού καθώς και 10% για κάθε 3ετία έως και τρεις 3ετίες.
Η σύμβαση προβλέπει μάλιστα για τους διανομείς και επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού.
Οι εργοδότες  μετά την έφεση που υπέβαλαν μπορούν να προσφύγουν και στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε να τελεσιδικήσει εκεί η υπόθεση.
Πάντως οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν να δίνεται έμφαση στη διαμεσολάβηση ώστε να μη φθάνουν οι κοινωνικοί εταίροι στη Διαιτησία και  ζητούν επίσης να  μην επεκτείνονται κλαδικές συμβάσεις που έχουν καταστεί υποχρεωτικές με απόφαση του ΟΜΕΔ.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS