Μπαράζ διοικητικών συμβουλίων στις τράπεζες για την έγκριση των στόχων μείωσης των NPEs – Θα αποσταλούν στις 28/9

Μπαράζ διοικητικών συμβουλίων στις τράπεζες για την έγκριση των στόχων μείωσης των NPEs – Θα αποσταλούν στις 28/9
Στις 28 συνεδριάζει το ΔΣ της Eurobank, στις 26 και 27 της Πειραιώς, Εθνικής και Alpha bank με βασικό αντικείμενο τις νέες στοχοθεσίες για τα NPEs.
Έκτακτα διοικητικά συμβούλια έχουν προγραμματίσει οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών ώστε να εγκρίνουν τους νέους στόχους μείωσης των NPEs των προβληματικών ανοιγμάτων που θα αποσταλούν στον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών.
Στις 28 συνεδριάζει το ΔΣ της Eurobank, στις 26 και 27 της Πειραιώς, Εθνικής και Alpha bank με βασικό αντικείμενο τις νέες στοχοθεσίες για τα NPEs.
Με βάση πληροφορίες οι τράπεζες θα αποστείλουν τους νέους αναθεωρημένους στόχους μείωσης των NPEs στις 28 Σεπτεμβρίου 2018.
Κάποιες τράπεζες θα τους στείλουν το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2018.

Ποιοι οι νέοι στόχοι μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων NPEs για το διάστημα 2019 με 2021

Eurobank - Στόχος μείωσης NPEs 2021 σε ενοποιημένη βάση στο 15% από 40,7% της τρέχουσας περιόδου.
Συγκεκριμένα στόχος για το 2019 είναι τα NPEs στο 30%, στόχος για το 2020 στο 21% με 22%, για το 20121 στο 15% και στο 2022 στο 7% με 8%.
Εθνική - Στόχος μείωσης NPEs 2021 σε ενοποιημένη βάση 17% με 18% από 42,1% της τρέχουσας περιόδου.
Alpha bank - Στόχος μείωσης NPEs 2021 σε ενοποιημένη βάση στο 20% από 51,9% της τρέχουσας περιόδου.
Πειραιώς - Στόχος μείωσης NPEs 2021 σε ενοποιημένη βάση 22%-21%
Άρα το εύρος μείωσης είναι 15% έως 22% επί του συνόλου των δανείων των τραπεζών ή μέσος όρος 18,5% τα NPEs στο σύνολο των δανείων.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα 18,5% NPEs σημαίνει 54 δισεκ. μείωση από 88 δισεκ στα 34 δισεκ. ευρώ.
Επίσης με βάση τον μηχανισμό μείωσης των NPEs προκύπτει ότι το 40% με 50% της μείωσης θα επιτευχθεί μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων, 25% μέσω διαφόρων ρευστοποιήσεων και μόνο 20% αναδιάρθρωσης δανείων με οργανικό τρόπο.
Οι διεθνείς επενδυτές ανησυχούν τόσο για την επίτευξη των στόχων στα προβληματικά δάνεια ενώ θεωρούν ότι οι τράπεζες θα οδηγηθούν σε αυξήσεις κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS