ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 29/9 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το α΄ εξάμηνο 2018

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 29/9 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το α΄ εξάμηνο 2018
Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το α΄εξάμηνο του 2018
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2018.
Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών αποτελεσμάτων του 1ου  εξαμήνου του 2018 καθώς και η ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 30/6/2018 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) θα γίνει το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS