Αυξήθηκαν οι πωλήσεις και τα κέρδη της ΓΕΚΕ – Στα 1,29 εκατ. ευρώ τα καρά κέρδη στο εξάμηνο

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις και τα κέρδη της ΓΕΚΕ – Στα 1,29 εκατ. ευρώ τα καρά κέρδη στο εξάμηνο
Εξαιρετικά πήγαν ο Μάιος και ο Ιούνιος, αυξάνοντας τις πληρότητες συνολικά των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων
Ο κύκλος εργασιών της ΓΕΚΕ (ξενοδοχείο President) κατά την τρέχουσα περίοδο σημείωσε αύξηση 6,08% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 5,065 εκατ. ευρώ.
Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017 οι συνολικές πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 4,775 εκατ. ευρώ.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο διαμορφώθηκαν σε  1,873 εκατ. ευρώ έναντι 1,852 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, ήτοι αύξηση ύψους 1,16%.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρείας (EBITDA), ήταν θετικό και διαμορφώθηκε σε 2,297 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης θετικού ύψους 2,259 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Το αποτέλεσμα προ φόρων για τη τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε κέρδος ύψους 1,865 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης κέρδους 1,831 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένο κατά 1,90%.
Το τελικό αποτέλεσμα για την εξάμηνη περίοδο, μετά την αφαίρεση των φόρων που αντιστοιχούν στα κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκε σε 1,342 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,291 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.      

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS