Νεώριον: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Γενική Συνέλευση

Νεώριον: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η Γενική Συνέλευση
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία εξέλεξε η χθεσινή Γενική Συνέλευση της Νεώριον
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία εξέλεξε η χθεσινή (25/9/2018) Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νεώριον.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Νεώριον Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών», που έλαβε χώρα την 25η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με ποσοστό απαρτίας 44,28 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παριστάμενους μετόχους ανερχόμενους σε δεκατέσσερις (14) εξελέγη ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία αποτελούμενο από τους κάτωθι:
- Νικόλαο Ταβουλάρη του Στυλιανού, Οικονομολόγο,
- Κωνσταντίνο Κοκκάλα του Γεωργίου, Ναυπηγό, Μηχανολόγο Μηχανικό,
- Ιωάννη Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγό,
- Παναγιώτη Κωστούρο του Αγγέλου, Ναυπηγό, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος,
- Δημήτριο Ανδρακάκο του Ανδρέα, Δικηγόρο, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.
Επίσης έγιναν διάφορες επίκαιρες ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS