Βραχυπρόθεσμα πάμε πάνω στο χρηματιστήριο – Ωραιοποίηση και ίσως short covering 28/9 – Στόχος προσεχώς 730 μον.

Βραχυπρόθεσμα πάμε πάνω στο χρηματιστήριο – Ωραιοποίηση και ίσως short covering 28/9 – Στόχος προσεχώς 730 μον.
Οι 730 μονάδες και η ανάκαμψη – σε κάποιο μικρό βαθμό – των ελληνικών ομολόγων δεν θα αποτελούσαν έκπληξη προσεχώς.
Βραχυπρόθεσμα η χρηματιστηριακή αγορά θα κινηθεί ανοδικά.
Προφανώς και δεν επικεντρωνόμαστε στην σημερινή συνεδρίαση που λόγω ωραιοποίησης τέλους 9μήνου και short covering μπορεί να συνεχιστεί η ανοδική κίνηση.
Ούτως ή άλλως η κίνηση της αγοράς σε αυτή την χρονική στιγμή δεν αποτελεί έκπληξη.
Όμως ο συνδυασμός της συμφωνίας στην Ιταλία, τα capital controls που για την Ελλάδα άρθηκαν σε συνδυασμό με ορισμένες επιλεκτικές τοποθετήσεις συγκλίνουν στην άποψη ότι η αγορά θα μπορούσε προσεχώς να βρεθεί στις 730 μονάδες.
Οι 730 μονάδες και η ανάκαμψη – σε κάποιο μικρό βαθμό – των ελληνικών ομολόγων δεν θα αποτελούσαν έκπληξη προσεχώς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS