ΑξΙΑnumbers Σεπτεμβρίου 2018: Στο 65,6% η συμμετοχή ξένων επενδυτών στο Χ.Α.

ΑξΙΑnumbers Σεπτεμβρίου 2018: Στο 65,6%  η συμμετοχή ξένων επενδυτών στο Χ.Α.
ΑξΙΑnumbers Σεπτεμβρίου 2018: Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου έκλεισε στα 39,25 δισ., μειωμένη κατά 4,7% από τον προηγούμενο μήνα
Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Σεπτεμβρίου 2018. Τον Σεπτέμβριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:
Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €39,25 δισ., μειωμένη κατά 4,7% από τον προηγούμενο μήνα.
Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 3,9%.
Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.   
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,6% έναντι 66,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,2%.
Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.106,88 εκατ. ευρώ ή 2,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,8% έναντι 64,0% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,4%.
Συνολική αξία συναλλαγών €1,02 δις (αυξημένη κατά 27,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 33,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 462.182.669 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (423.634.646 τεμάχια) και μείωση 73,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017 (1.728.345.954 τεμάχια).
Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 55,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
15,47 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 13,90 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
599 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 584 τον προηγούμενο μήνα).
Απώλειες της τάξης του 5,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Η Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2018 έφτασε τα €1.018,05 εκατ. (βλ. γράφημα 1) σημειώνοντας άνοδο κατά 27,2% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €800,55 εκατ. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.524,74 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 33,2%.Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2018 ήταν €50,90 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€36,39 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€72,61 εκατ.).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Σεπτέμβριο 2018 ανήλθε στις 15.473 έναντι 13.896 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Σεπτέμβριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 17.524).
Τον Σεπτέμβριο 2018 δημιουργήθηκαν 599 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 584 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €39,25 δισ. (βλ. γράφημα 2).
Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €41,17 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 4,7% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €40,77 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 3,7%.
Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Σεπτέμβριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €52,97 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€33,67 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€23,80 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€9,00 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€2,83 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,54 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€1,25 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€17,90 εκατ.) και από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,45 εκατ.).
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €52,96 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€18,52 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€16,66 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€10,43 εκατ.),  Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€6,87 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€1,79 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,25 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€2,84 εκατ.).
Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 55,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 60,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Σεπτέμβριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 58,7% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).
Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Σεπτέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 17,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 15,3% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,2% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,8% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 64,0% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Αυγούστου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,6% έναντι 66,4%.
Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,2% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,9% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ (βλ. γράφημα 4).
Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. (βλ. γράφημα 4).


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS