«Μαύρο» στο Mega, κλείνει οριστικά με απόφαση του ΣτΕ - Επιβεβαίωση BN

«Μαύρο»  στο Mega, κλείνει οριστικά με απόφαση του ΣτΕ  - Επιβεβαίωση BN
Η απόφαση του ΣτΕ θέτει τέλος στη λειτουργία του Mega
Σε οριστικό λουκέτο οδηγείται το Mega μετά και τη δημοσίευση σήμερα (5/10/2018) της απόφασης από το ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται οι αιτήσεις του καναλιού και εργαζομένων του με τις οποίες ζητούσαν την ακύρωση της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τον τερματισμό της λειτουργίας του.
Η απόφαση έρχεται από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία «στην περίπτωση μη συμμετοχής ή απαράδεκτης ή ανεπιτυχούς συμμετοχής τηλεοπτικού σταθμού σε προκηρυχθείσα διαδικασία αδειοδότησης επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα ο τερματισμός λειτουργίας του μετά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, χωρίς να καταλείπεται στάδιο εκτίμησης των κατ' ιδίαν περιστάσεων».
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, επισημαίνει ότι «σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή τους κράτους δικαίου που επιβάλλει τη διαφύλαξη του κύρους του νόμου, ως τύπος προγράμματος που αφορά την ενεστώσα λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού, νοείται ο δηλωθείς κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία τύπος του προγράμματος, ο οποίος και προσδιορίζει το χαρακτήρα του σταθμού ως ενημερωτικού ή μη και όχι ο τύπος προγράμματος ο οποίος έχει τυχόν δημιουργηθεί αυθαιρέτως με τη μεταβολή της φυσιογνωμίας του δηλωθέντος προγράμματος του σταθμού, κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων με τις οποίες κρίθηκε νόμιμη η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς για μη νόμιμη μετατροπή του προγράμματός τους από ενημερωτικό, όπως είχε δηλωθεί, σε μη ενημερωτικό».
Η αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή -συνεχίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ-«δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στις προπαρασκευαστικές εργασίες του άρθρου 14Α του εν λόγω νόμου, από τις οποίες ουδόλως προκύπτει ότι ο νομοθέτης σκοπούσε στην προστασία de facto δημιουργηθεισών καταστάσεων και τούτο ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας μιας διάταξης με τέτοιο περιεχόμενο με την οποία απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας του προγράμματος (και της εμβέλειας εκπομπής) των παρόχων».
Σε άλλο σημείο των δικαστικών αποφάσεων επισημαίνεται ότι «η τηλεοπτική εκπομπή τελεί (κατ' άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος) υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί (εξασφάλιση τηλεοπτικής στάθμης προγραμμάτων, πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας κ.λπ.) και δύναται να συνίσταται ο έλεγχος αυτός στην υπαγωγή της τηλεοπτικής εκπομπής σε καθεστώς προηγούμενης άδειας, χορηγουμένης κατά ισότιμο, αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο, σχετικοί όροι και προϋποθέσεις».

Όπως μετέδωσε το bankingnews.gr στις 12 Σεπτεμβρίου

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δημοσιευτεί σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της προσφυγής του τηλεοπτικού σταθμού Mega οποίος ζητούσε την ακύρωση της υπ' αριθμόν 18/2018 απόφασης του ΕΣΡ βάσει της οποίας επρόκειτο να πέσει «μαύρο» στο κανάλι.
Η απόφαση κατά τις ίδιες πληροφορίες θα είναι αρνητική με άμεσο αποτέλεσμα να κατέβει το σήμα του καναλιού.
Επισημαίνεται ότι το Mega είχε ζητήσει να κριθεί θεματικό κανάλι πράγμα που είχε απορρίψει το ΕΣΡ.
Η δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ εφ όσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ανοίγει το δρόμο στις τράπεζες ώστε να κινήσουν τις διαδικασίες ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του μεγάλου καναλιού.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι οι τράπεζες δεν έχουν καταλήξει ακόμα αν θα ακολουθήσουν το μοντέλο της υπαγωγής της εταιρίας σε ειδική διαχείριση ή αν θα πρέπει να βγάλουν στο σφυρί τα περιουσιακά στοιχεία κατά το πρότυπο του ομίλου Πήγασος.
Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι και για τις διαδικασίες που σκοπεύουν να ακολουθήσουν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι το Mega αυτή την στιγμή δεν διαθέτει διοίκηση και άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να κοινοποιηθούν δικαστικές ενέργειες που είναι απαραίτητες να γίνουν.
Βεβαίως αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη για διορισμό προσωρινής διοίκησης.
Σε ότι αφορά στο μοντέλο που θα επιλεγεί εκτιμάται ότι η ειδική διαχείριση θα έχει ενδιαφέρον εφ όσον εκτιμηθεί ότι θα υπάρξει ενδιαφερόμενος που ενδιαφέρεται για το «όλον πακέτο» του τηλεοπτικού σταθμού.
Αυτό θα συμβεί μόνο αν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για τις ορφανές τηλεοπτικές άδειες και υπό την προϋπόθεση ότι το διάστημα που θα πέσει «μαύρο» θα είναι περιορισμένο.
Και αυτό διότι εκτιμάται ότι η δυναμική του τηλεοπτικού σταθμού που διατηρείται παρά την κατάσταση που έχει περιέλθει έχει μεγαλύτερη αξία όσο ο σταθμός βρίσκεται στον αέρα.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS