Η Λέων Δεπολας ΑΕΠΕΥ αναλαμβάνει Eιδικός Διαπραγματευτής επί των μετοχών της Intracom

Η Λέων Δεπολας ΑΕΠΕΥ αναλαμβάνει Eιδικός Διαπραγματευτής επί των μετοχών της Intracom
Eιδικός Διαπραγματευτής επί των μετοχών της Intracom η Λέων Δεπολας ΑΕΠΕΥ
H Intracom ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 04/10/2018 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα, 08/10/2018.
Η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» με τους εξής βασικούς όρους:
1. Η «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS