Καθυστερημένη παρέμβαση Στουρνάρα για τις τράπεζες - Απόρροια εξωγενών παραγόντων οι χρηματιστηριακές πιέσεις - Στα 5 δισ. ο ELA

Καθυστερημένη παρέμβαση Στουρνάρα για τις τράπεζες - Απόρροια εξωγενών παραγόντων οι χρηματιστηριακές πιέσεις - Στα 5 δισ. ο ELA
Κατά 0,2 δισ. ευρώ μειώθηκε η χρήση του ELA από τις ελληνικές τράπεζες
Στην ανακοίνωση για τη μείωση της χρήσης του ELA από τις ελληνικές τράπεζες επέλεξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, να παρέμβει, μετά από σχεδόν δύο μήνες σοβαρών απωλειών στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Έχοντας επιλέξει την σιωπή μετά από τόσες μέρες απωλειών στην χρηματιστηριακή αγορά και στις τράπεζες ο Στουρνάρας μετά από πιέσεις που δέχεται και αποκαλύψεις ότι απεργάζεται σχέδια αποσταθεροποίησης υποχρέωθηκε να προβεί σε μια ανακοίνωση κατόπιν εορτής.

Όπως διαπιστώνει ο ίδιος, "οι χρηματιστηριακές εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου τις προηγούμενες ημέρες δεν σχετίζονται με την υγεία των ελληνικών τραπεζών, αλλά με καθαρά εξωγενείς παράγοντες, όπως η άνοδος των επιτοκίων διεθνώς και ιδιαίτερα σε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες".
Η δήλωση "συνόδευσε" την ανακοίνωση ότι στις 9 Οκτωβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 5,0 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,2 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
«Η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών αντανακλά τη βελτίωση της κατάστασης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος», πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS