Αύξηση 1,4% παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο του 2018

Αύξηση 1,4% παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο του 2018
Η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών παρουσίασε αύξηση 2,9%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 1,4% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Αύγουστο του 2018, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών παρουσίασε αύξηση 2,9%.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Αύγουστο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2017, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από την αύξηση:
-Κατά 9,5% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.
-Κατά 2,9% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Σε αυτό συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (16,7%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (21,7%), ηλεκτρονικών υπολογιστών , ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (49,4%), μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων (49,6%).
2. Από τη μείωση:
-Κατά 3,3% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.
-Κατά 4,1% του δείκτη παροχής νερού.
Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2017.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,7% τον Αύγουστο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS